Preimenovanje zavarovanja Zdravstveni nasvet

Preimenovanje zavarovanja Zdravstveni nasvet v Zdravnik 360.
Novice
1.3.2024

Zavarovance zavarovanja Zdravstveni nasvet obveščamo, da se je zavarovanje s 1. 3. 2024 preimenovalo v zavarovanje Zdravnik 360. Novo ime se uporablja v vseh oblikah komuniciranja in zavarovalni dokumentaciji.

Za obstoječe zavarovalne pogodbe Splošni pogoji zavarovanja Zdravnik 360 in Cenik zavarovanja Zdravnik 360 stopijo v veljavo z novim zavarovalnim letom. O spremembi splošnih pogojev in cenika vas bomo pravočasno obvestili.