Prilagoditev premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Ob močni rasti odhodkov zdravstvenega sistema zavarovalnica predvideva porabo previdnostnih rezervacij v mesecu maju
Novice
12.5.2023

Trend rasti skupnih odhodkov za doplačila k zdravstvenim storitvam in zdravilom v obveznem zdravstvenem zavarovanju (OZZ), ki se sofinancirajo iz prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (DPZZ), se nadaljuje. Rast poganjata medicinska inflacija in povečan obseg večine zdravstvenih storitev, tudi kot posledica interventne zakonodaje za izvajanje in plačevanje dodatnih storitev za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. Vse to pomembno vpliva tudi na povečanje obveznosti Triglav, Zdravstvene zavarovalnice (TZZ) iz naslova DPZZ. Zaradi tovrstnih okoliščin bo zavarovalnica s 1. 6. 2023 določila mesečno premijo DPZZ v višini 45,52 evra, ki je na podlagi izračunov strokovnih služb potrebna za zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti zavarovalnice iz sklenjenih zavarovalnih pogodb. Zaradi uveljavitve Uredbe Vlade RS o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS št. 44/2023, z dne 14. 4. 2023), s katero je določena najvišja dovoljena cena premije DPZZ v višini 35,67 evra, bo zavarovalnica v času in pod pogojem veljavnosti uredbe zavarovancem premijo zaračunala v znesku kot ga določa uredba.

 

Visoka rast skupnih odhodkov v okviru zdravstvenega sistema

TZZ je v drugem polletju 2022 in prvem četrtletju 2023 zaznala nadaljevanje visoke rasti skupnih odhodkov v okviru zdravstvenega sistema. Hkrati se stalno povečuje obseg odhodkov za doplačila k zdravilom in zdravstvenim storitvam, s katerimi zavarovanci preko DPZZ sofinancirajo razliko do celotne vrednosti zdravstvenih storitev javnega zdravstvenega sistema, ki ga OZZ ne krije v celoti. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so se izdatki za zdravstvene storitve v obdobju od 2019 do konca 2022 povečali za več kot 30 %, izdatki za zdravila pa v istem obdobju za preko 36 %. Rast teh izdatkov se nadaljuje tudi v 2023, pri čemer na te odhodke zdravstvene zavarovalnice nimajo neposrednega vpliva, posledica povečane porabe pa je krepitev izdatkov za doplačila, ki jih za zavarovance financira DPZZ. Triglav Zdravstvena zavarovalnica že od meseca avgusta 2022 dalje mesečno več sredstev nameni za plačilo stroškov doplačil posamezniku, kot od tega posameznika prejme premije za zavarovanje.

 

V času epidemije nastala presežena sredstva v celoti izčrpana

V času epidemije so nastala presežena sredstva iz naslova DPZZ kot posledica omejitvenih ukrepov in manjšega obsega izvedenih zdravstvenih storitev v javnem zdravstvenem sistemu, ki ga sofinancirajo zdravstvene zavarovalnice. Tovrstne presežke so zavarovalnice, ki izvajajo DPZZ, v sklopu interventnega zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS) uporabile za pokrivanje povečanih odhodkov zadnjega četrtletja 2022 in prvih mesecev letošnjega leta. TZZ bo ta rezervirana sredstva v višini 22 milijonov evrov predvidoma v maju 2023 v celoti izčrpala in uporabila za financiranje zdravstvenih storitev za zavarovance.

 

Zagotavljanje nemotenega tekočega izpolnjevanja obveznosti zavarovalnice za zavarovance

TZZ ocenjuje, da se bo trend rasti celotnih odhodkov v zdravstvenem sistemu nadaljeval tudi v prihodnje, saj povečani odhodki iz naslova OZZ, ki ga upravlja ZZZS, pomenijo tudi povečanje odhodkov iz naslova DPZZ. Zaradi zagotavljanja nemotenega tekočega izpolnjevanja obveznosti zavarovalnice, ohranjanja stabilnosti poslovanja in posledično stabilnosti zdravstvenega sistema kot celote, zavarovalnica s 1. 6. 2023 določa mesečno premijo DPZZ v višini 45,52 evra. Sprememba premije je 28-odstotna in je potrebna za zagotavljanje obveznosti zavarovalnice iz sklenjenih zavarovalnih pogodb. Zaradi uveljavitve Uredbe Vlade RS o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS št. 44/2023, z dne 14.4.2023), s katero je določena najvišja dovoljena cena premije DPZZ v višini 35,67 evra, bo zavarovalnica v času in pod pogojem veljavnosti uredbe zavarovancem premijo zaračunala v znesku kot ga določa uredba.

 

_____________________________________

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica je del Skupine Triglav, vodilne zavarovalno-finančne skupine v jugovzhodni Evropi. Ustanovljena je bila leta 2002 in je najhitreje rastoč in po odličnosti v odnosu do strank prepoznaven ponudnik zdravstvenih zavarovanj v Sloveniji. Je nosilec strokovnega razvoja zdravstvenih zavarovanj in storitev v okolju in na trgu zdravstvenih zavarovanj. S prenašanjem znanj in s poslovnimi partnerstvi delujejo na vseh trgih Skupine Triglav. Poslovne cilje uresničujejo na podlagi kakovostnega izvajanja zavarovalnih storitev, ki temelji na visoki strokovni usposobljenosti zaposlenih.

 

Skupina Triglav

Skupina Triglav z znanjem, izkušnjami in finančno močjo že več kot 120 let upravičuje zaupanje strank in drugih deležnikov. Njeno poslanstvo je, da ustvarja varnejšo prihodnost. Je največja zavarovalno-finančna skupina v regiji Adria in ena vodilnih v jugovzhodni Evropi, ki posluje v šestih državah in na sedmih trgih ter širše mednarodno preko partnerskega povezovanja z družbami za zavarovalno posredovanje, zastopanje in pozavarovanje. Ključna stebra njenega poslovanja sta zavarovalništvo in upravljanje premoženja. Zaposluje preko 5.200 ljudi. Skupina Triglav ohranja čvrsto finančno stabilnost, visoko kapitalsko ustreznost in dobičkonosnost poslovanja, kar potrjujeta tudi prejeti visoki bonitetni oceni "A" s strani dveh priznanih bonitetnih agencij. Glavne vrednote družbe so odzivnost, enostavnost in zanesljivost. Njena vizija je, da postavlja standard izjemne uporabniške izkušnje – vedno in povsod. S trajnostno usmerjenostjo delovanja je razvojno naravnano okolje za zaposlene, povezana s partnerji ter stabilna, varna in donosna naložba za vlagatelje.