Pripojitev Triglav, Zdravstvene zavarovalnice k matični družbi Skupine Triglav

Segment Zdravje ostaja med strateškimi razvojnimi prioritetami v regiji Adria
Novice
24.4.2024

Dne 24. 4. 2024 je bila sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani predložena Pogodba o pripojitvi Triglav, Zdravstvene zavarovalnice k Zavarovalnici Triglav kot matični družbi Skupine Triglav. Zavarovalnica Triglav je imetnica vseh delnic Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, zato se osnovni kapital matične družbe z izvedbo pripojitve ne bo spremenil. Strateške ambicije Skupine se v segmentu Zdravje ne spreminjajo, pripojitev pa poenostavlja in optimizira poslovanje Skupine Triglav v segmentu Zdravje na slovenskem trgu.

 

Pripojitev prinaša poenostavljeno in optimizirano poslovanje Skupine Triglav v segmentu Zdravje na slovenskem trgu po prenehanju izvajanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Strateške ambicije Skupine Triglav v segmentu Zdravje se ne spreminjajo. Zdravstvena zavarovanja in povezane storitve ostajajo eden njenih ključnih razvojnih segmentov, ki skupaj z drugimi omogoča eno dolgoročnih konkurenčnih prednosti Skupine Triglav, tj. celovito obravnavo strank na njihovi vseživljenjski poti. Skupina jo zagotavlja s ponudbo vseh vrst zavarovanj na vseh svojih ključnih trgih in njihovo nadgradnjo z asistenčnimi storitvami.

 

Zavarovalnica Triglav je imetnica vseh delnic družbe Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, zato se njen osnovni kapital z izvedbo pripojitve ne bo spremenil. Postopek se vodi po poenostavljenem postopku skladno s 599. členom ZGD-1.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zavarovalnica Triglav

Zavarovalnica Triglav je vodilna slovenska klasična zavarovalnica in matična družba Skupine Triglav. Sestavlja jo mreža 6 regijskih centrov in več kot 50 poslovnih enot. Z  več kot 500 izkušenimi zavarovalnimi zastopniki, ki so prisotni po vsej Sloveniji, ter naprednimi digitalnimi sklepalnimi rešitvami, strankam nudi svetovanje in dostop do zanje prilagojenih zavarovalno-finančnih storitev, ki vključujejo vse vrste osebnih in premoženjskih zavarovanj, kot so zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov, avtomobilska, kmetijska, transportna zavarovanja, zavarovanja terjatev ter zavarovanja za prosti čas in potovanja. Zaokroženo ponudbo osebnih zavarovanj sestavljajo vse oblike življenjskih, rentnih, pokojninskih, nezgodnih in zdravstvenih zavarovanj.

 

Skupina Triglav

Skupina Triglav z znanjem, izkušnjami in finančno močjo že skoraj 125 let upravičuje zaupanje strank in drugih deležnikov. Njeno poslanstvo je, da ustvarja varnejšo prihodnost. Je največja zavarovalno-finančna skupina v regiji Adria in ena vodilnih v jugovzhodni Evropi, ki posluje v šestih državah in na sedmih trgih ter širše mednarodno preko partnerskega povezovanja z družbami za zavarovalno posredovanje, zastopanje in pozavarovanje. Ključna stebra njenega poslovanja sta zavarovalništvo in upravljanje premoženja. Zaposluje preko 5.200 ljudi. Skupina Triglav ohranja čvrsto finančno stabilnost, visoko kapitalsko ustreznost in dobičkonosnost poslovanja, kar potrjujeta tudi prejeti visoki bonitetni oceni "A" s strani dveh priznanih bonitetnih agencij. Glavne vrednote družbe so odzivnost, enostavnost in zanesljivost. Njena vizija je, da postavlja standard izjemne uporabniške izkušnje – vedno in povsod. S trajnostno usmerjenostjo delovanja je razvojno naravnano okolje za zaposlene, povezana s partnerji ter stabilna, varna in donosna naložba za vlagatelje.