Spremembe določb Splošnih pogojev

Obveščamo vas, da je Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. sprejela spremembe določb Splošnih pogojev zavarovanja specialistično ambulantnega zdravljenja (340.113.011.02 in 340.113.011.03) za zavarovanji Specialisti in Specialisti+ ter spremembe določb Splošnih pogojev zavarovanja Specialisti – Nezgoda (340.113.018.01) za zavarovanje Specialisti Nezgoda.
Obvestila za zavarovance
1.4.2020

Spremembe določb splošnih pogojev veljajo za zavarovalne pogodbe sklenjene po navedenih splošnih pogojih in zavezujejo pogodbene stranke od dne objave sprememb določb dalje.

Sprejete spremembe določb splošnih pogojev so v celoti v korist zavarovalca oziroma zavarovanca in ne spreminjajo bistvenih sestavin pogodbe, niti ne zavarovalnega kritja ali obsega zavarovanja.

Za zavarovalne pogodbe Specialisti in Specialisti+, sklenjene po Splošnih pogojih zavarovanja specialistično ambulantnega zdravljenja (340.113.011.02) velja dokument:

Izjava o spremembi določb Splošnih pogojev zavarovanja specialistično ambulantnega zdravljenja (340.113.011.02)

Spreminjajo se določbe:

 • 33. člena: Zavarovalno jamstvo,
 • 35. člena: Zavarovalna premija in
 • 36. člena: Posledice neplačila zavarovalne premije.

Za zavarovalne pogodbe Specialisti in Specialisti+, sklenjene po Splošnih pogojih zavarovanja specialistično ambulantnega zdravljenja (340.113.011.03) velja dokument:

Izjava o spremembi določb Splošnih pogojev zavarovanja specialistično ambulantnega zdravljenja (340.113.011.03)

Spreminjajo se določbe:

 • 28. člena: Sklenitev zavarovanja,
 • 32. člena: Zavarovalno jamstvo,
 • 34. člena: Zavarovalna premija in
 • 35. člena: Posledice neplačila zavarovalne premije.

Za zavarovalne pogodbe Specialisti Nezgoda, sklenjene po Splošnih pogojev zavarovanja Specialisti – Nezgoda (340.113.018.01) velja dokument:

Izjava o spremembi določb Splošnih pogojev zavarovanja Specialisti – Nezgoda (340.113.018.01)

Spreminjajo se določbe:

 • 22. člena: Sklenitev zavarovanja,
 • 26. člena: Zavarovalno jamstvo,
 • 28. člena: Zavarovalna premija in
 • 29. člena: Posledice neplačila zavarovalne premije.