Informacije javnega značaja

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C; Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2.4.2014), ki je stopil v veljavo z dnem 17.4.2014, Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. na tem mestu objavlja relevantne informacije po tem zakonu.

Prosimo vas, da nam pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete na elektronski naslov ijz@triglavzdravje.si ali preko navadne pošte na naslov Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana s pripisom "Zahteva za dostop do informacij javnega značaja". Upoštevali bomo vloge skladne z zakonskimi določili.

OBJAVA PODATKOV PO ZDIJZ

Informacije o prejemkih

 • 2021_Sestava in prejemki članov organov vodenja in nadzora.pdf 0,08 mb
  PRENESI
 • 2022_Sestava in prejemki članov organov vodenja in nadzora.pdf 0,08 mb
  PRENESI
 • 2023_Sestava in prejemki članov organov vodenja in nadzora.pdf 0,08 mb
  PRENESI

Informacije o poslih

 • Objava podatkov po ZDIJZ 31.12.2021.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 15.12.2021.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 14.12.2021.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 14.12.2021_2.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 08.12.2021.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 19.05.2021.pdf 0,15 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 27.05.2021.pdf 0,15 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 11.11.2021.pdf 0,15 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 29.10.2021.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 29.10.2021_2.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 26.10.2021.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 30.09.2021.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 20.09.2021.pdf 0,15 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 02.09.2021.pdf 0,14 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 27.07.2021.pdf 0,10 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 09.07.2021.pdf 0,08 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 21.05.2021.pdf 0,15 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 18.05.2021.pdf 0,15 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 13.04.2021.pdf 0,15 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 30.03.2021.pdf 0,15 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 18.03.2021.pdf 0,13 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 09.03.2021.pdf 0,15 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 01.03.2021.pdf 0,15 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 01.03.2021_2.pdf 0,15 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 23.02.2021.pdf 0,14 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 14.01.2021.pdf 0,15 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 01.02.2021.pdf 0,15 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 14.10.2020.pdf 0,15 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 30.12.2020.pdf 0,13 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 30.12.2020_2.pdf 0,14 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 30.12.2020_3.pdf 0,13 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 30.12.2020_4.pdf 0,17 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 28.12.2020.pdf 0,14 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 10.12.2020.pdf 0,14 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 06.10.2020.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 06.11.2020.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 29.09.2020.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 15.09.2020.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 16.09.2020.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 31.07.2020.pdf 0,10 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 12.08.2020.pdf 0,07 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 03.07.2020.pdf 0,07 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 03.07.2020_2.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 30.06.2020.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 02.06.2020.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 26.03.2020.pdf 0,07 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 31.01.2020.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 29.01.2020.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 29.12.2020.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 18.12.2020.pdf 0,15 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 09.12.2020.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 08.11.2020.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 30.08.2020.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 26.09.2020.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 24.07.2020.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 31.07.2020 (1).pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 20.06.2019.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 22.05.2019.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 07.05.2019.pdf 0,10 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 15.04.2019.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 11.01.2019.pdf 0,04 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 21.01.2019.pdf 0,04 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 16.01.2019.pdf 0,04 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 16.01.2019.pdf 0,04 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 04.01.2019.pdf 0,04 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 04.12.2019.pdf 0,12 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 01.12.2018.pdf 0,05 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 01.12.2018_2.pdf 0,05 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 01.10.2018.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 24.09.2018.pdf 0,10 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 25.09.2018.pdf 0,20 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 17.08.2018.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 21.09.2018.pdf 0,07 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 01.09.2018.pdf 0,07 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 18.1.2022.pdf 0,08 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 25.1.2022.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 4.2.2022.pdf 0,08 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 14.2.2022.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 17.2.2022.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 10.3.2022.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 18._28._30.3.2022.pdf 0,23 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 21.3.2022.pdf 0,08 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 30.3.2022.pdf 0,15 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 12.4.2022.pdf 0,15 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 5.5.2022.pdf 0,23 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 6.5.2022.pdf 0,23 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 11.5.2022.pdf 0,08 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 18.5.2022.pdf 0,08 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 31.5.2022.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 4.5.2022.pdf 0,08 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 2.6.2022.pdf 0,08 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 3.6.2022.pdf 0,15 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 23092021.pdf 0,15 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 30.04.2020.pdf 0,15 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 08.06.2020.pdf 0,14 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 20.05.2021.pdf 0,14 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 27.10.2021.pdf 0,14 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 03.08.2021.pdf 0,14 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 17.11.2021.pdf 0,14 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 27.01.2022.pdf 0,14 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 15.02.2020.pdf 0,14 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 18.02.2021.pdf 0,14 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 30.11.2020.pdf 0,14 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 22.09.2020.pdf 0,14 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 19.11.2018.pdf 0,13 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 31.12.2021 (1).pdf 0,14 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 10.06.2022.pdf 0,26 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 15.06.2022.pdf 0,08 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 04.07.2022.pdf 0,07 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 11.07.2022.pdf 0,08 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 21.06.2022.pdf 0,13 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 14.06.2022.pdf 0,24 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 09.09.2022.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 19.09.2022.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 28.3.2022.pdf 0,08 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 13.10.2022.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 14.10.2022.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 31.3.2023_1.pdf 0,07 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 17.10.2022.pdf 0,07 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 18.10.2022.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 5.10.2022.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 16.11.2022.pdf 0,08 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 22.11.2022.pdf 0,08 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 25.11.2022.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 5.12.2022.pdf 0,08 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 12.12.2022.pdf 0,08 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 12.12.2022_02.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 12.12.2022_03.pdf 0,08 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 12.12.2022_04.pdf 0,08 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 19.12.2022.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 19.12.2022_02.pdf 0,11 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 31.1.2023.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 10.2.2023.pdf 0,07 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 20. 3. 2023.pdf 0,07 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 31.3.2023_2.pdf 0,07 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 5.4.2023.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 21.4.2023.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 31.3.2023.pdf 0,07 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 9.8.2023.pdf 0,08 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 16.8.2023.pdf 0,09 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 20.11.2023.pdf 0,07 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 21.11.2023.pdf 0,07 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 27.11.2023.pdf 0,07 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 28.11.2023.pdf 0,07 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 29.11.2023.pdf 0,07 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 30.11.2023.pdf 0,07 mb
  PRENESI
 • Objava podatkov po ZDIJZ 11.12.2023.pdf 0,07 mb
  PRENESI