Vloga za posredovanje e-računov notranje pooblaščanje

Preko notranjega pooblaščanja lahko zakoniti zastopnik zaposlenemu dodeli pravice za opravljanje posameznih dejanj za poslovni subjekt, v katerem je zaposlen. V primeru, da je poslovni subjekt pooblaščen za opravljanje posameznih dejanj za druge poslovne subjekte, lahko zakoniti zastopnik preko notranjega pooblaščanja svoje zaposlene pooblasti tudi za opravljanje dejanj za te poslovne subjekte. V tem primeru je pooblaščanje možno le v obsegu in času, ki je navede na pooblastilu.

Primer 1:

Zakoniti zastopnik izvajalca zdravstvenih storitev »A« svojega zaposlenega pooblasti izključno za opravljanje obračunskih storitev za lastno zdravstveno dejavnost.

Primer 2:

Zakoniti zastopnik izvajalca zdravstvenih storitev »A« lahko svojega zaposlenega pooblasti tudi za opravljanje obračunskih storitev za izvajalca zdravstvenih storitev »B«.


Prazna vloga:

Vloga za posredovanje e-računov - notranje pooblaščanje.pdf

Navodilo za izpolnjevanje:

Navodilo za posredovanje e-računov - notranje pooblaščanje.pdf

Izpolnjeno vlogo je potrebno poslati na naslov:

TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper.