Vloga za posredovanje e-računov zunanje pooblaščanje

Navodilo za izpolnjevanje vloge za posredovanje e-računov za zunanje pooblaščanje pojasnjuje izpolnjevanje vloge za pooblaščanje v sistemu eRačuni za TRIGLAV, Zdravstveno zavarovalnico, d.d., in so namenjena zunanjemu pooblaščanju. Zunanje pooblaščanje izvajalcem zdravstvenih storitev omogoča, da pooblastijo drug poslovni subjekt, to je fizično ali pravno osebo za opravljanje posameznih dejanj v sistemu eRačuni.


Prazna vloga:

Vloga za posredovanje e-računov - zunanje pooblaščanje.pdf

Navodilo za izpolnjevanje:

Navodilo za posredovanje e-računov - zunanje pooblaščanje.pdf

Izpolnjeno vlogo je potrebno poslati na naslov:

TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper.