Vloga za posredovanje e-računov zunanje pooblaščanje

Navodilo za izpolnjevanje vloge za posredovanje e-računov za zunanje pooblaščanje pojasnjuje izpolnjevanje vloge za pooblaščanje v sistemu eRačuni za TRIGLAV, Zdravstveno zavarovalnico, d.d., in so namenjena zunanjemu pooblaščanju. Zunanje pooblaščanje izvajalcem zdravstvenih storitev omogoča, da pooblastijo drug poslovni subjekt, to je fizično ali pravno osebo za opravljanje posameznih dejanj v sistemu eRačuni.


Prazna vloga:

Vloga za posredovanje e-računov zunanje pooblaščanje

Navodilo za izpolnjevanje:

 Navodilo za izpolnjevanje vloge za posredovanje e-računov za zunanje pooblaščanje

Izpolnjeno vlogo je potrebno poslati na naslov:

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.