Prijava suma notranjih prevar in kršitev Kodeksa Skupine Triglav

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. je sprejela ničelno toleranco do prevar in zavezo k spoštovanju etičnih načel pri poslovanju ter politiko zaščite dobrovernih prijaviteljev (žvižgačev) pred povračilnimi ukrepi in zagotavljanju anonimnosti.

Če zaznate sum notranje prevare in kršitev Kodeksa Skupine Triglav nas o tem obvestite preko varnega kanala za sporočanje nepravilnosti.

PRIJAVA KRŠITVE

 

Prijavite lahko vsako protipravno ravnanje, ki je v nasprotju z vrednotami in načeli Skupine Triglav ali poskus takšnih ravnanj, ki lahko škodujejo zavarovalnici, njenim zaposlenim ali drugim osebam, npr. sume notranjih prevar, zlorab, podkupovanj, korupcije ter drugih nepravilnosti ali kršitev etičnih načel Skupine Triglav. Vsako prijavo bomo skrbno preučili in ustrezno ukrepali. Za popolno zaščito prijavitelja bo poskrbljeno ves čas trajanja postopka, kot tudi po njegovem zaključku.

Sum notranje prevare ali kršitev Kodeksa Skupine Triglav lahko sicer sporočite tudi:

  • na elektronski naslov: skladnostposlovanja@triglavzdravje.si;
  • neposredno zaposlenim v Službi skladnost poslovanja po telefonu, elektronski pošti ali osebno v naših delovnih prostorih;
  • po pošti na sedež zavarovalnice (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »za SKLADNOST POSLOVANJA – ne odpiraj!«).