Informacije javnega značaja

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C; Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2.4.2014), ki je stopil v veljavo z dnem 17.4.2014, Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. na tem mestu objavlja relevantne informacije po tem zakonu.

 

Prosimo vas, da nam pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete na elektronski naslov ijz@triglavzdravje.si ali preko navadne pošte na naslov Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ul. 10, Koper s pripisom "Zahteva za dostop do informacij javnega značaja". Upoštevali bomo vloge skladne z zakonskimi določili.

 

OBJAVA PODATKOV PO ZDIJZ

Informacije o prejemkih

Ime datoteke Prenos
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (1.51 MB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (218 KB)

 

Informacije o poslih

Ime datoteke Prenos
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (85 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (87 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (234 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (233 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (87 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (236 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (151 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (151 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (87 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (88 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (86 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (88 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (88 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (89 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (93 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (86 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (87 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (87 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (88 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (87 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (88 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (150 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (151 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (149 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (93 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (123 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (94 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (94 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (150 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (148 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (98 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (86 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (154 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (149 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (152 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (150 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (136 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (153 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (149 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (151 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (146 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (157 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (149 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (149 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (149 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (151 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (129 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (147 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (131 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (173 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (148 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (144 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (94 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (94 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (95 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (95 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (94 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (99 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (74 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (73 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (95 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (95 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (93 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (75 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (96 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (92 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (92 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (93 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (94 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (96 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (95 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (92 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (95 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (94 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (94 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (93 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (97 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (93 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (41 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (41 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (45 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (105 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (41 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (118 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (51 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (97 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (97 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (202 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (97 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (73 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (75 KB)