Informacije javnega značaja

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C; Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2.4.2014), ki je stopil v veljavo z dnem 17.4.2014, Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. na tem mestu objavlja relevantne informacije po tem zakonu.

 

Prosimo vas, da nam pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete na elektronski naslov ijz@triglavzdravje.si ali preko navadne pošte na naslov Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ul. 10, Koper s pripisom "Zahteva za dostop do informacij javnega značaja". Upoštevali bomo vloge skladne z zakonskimi določili.

 

OBJAVA PODATKOV PO ZDIJZ

Informacije o prejemkih

Ime datoteke Prenos
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (218 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (88 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (48 KB)

 

Informacije o poslih

Ime datoteke Prenos
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (95 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (94 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (99 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (74 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (73 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (95 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (95 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (93 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (75 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (96 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (92 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (92 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (93 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (94 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (96 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (95 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (92 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (95 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (94 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (94 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (93 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (97 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (93 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (41 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (41 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (45 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (105 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (41 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (118 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (51 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (97 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (97 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (202 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (97 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (73 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (75 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (97 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (87 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (43 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (98 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (207 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (210 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (75 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (73 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (74 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (76 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (28 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (75 KB)
Objava podatkov po ZDIJZ PDF (41 KB)