Zdrav in lep nasmeh

nas naredi bolj privlačne, samozavestne in uspešne. Mi poskrbimo, da bo za vas tudi bolj dostopen.

Hitro povrnemo stroške

Naj vas stavek »to bo pa treba doplačati« ne ustavi na poti do zdravih zob. Povrnemo vam stroške zobozdravstvenih storitev, ki jih obvezno zavarovanje ne krije.

Obiščite svojega zobozdravnika

Svojim zobem privoščite najboljše materiale in storitve nad standardom obveznega zavarovanja. Nastale stroške povrnemo mi.

Načrtovane storitve nam najavite

Če imate načrtovane zobozdravstvene storitve, nam jih najavite. To storite tako, da nam pošljete:

 • predračun s popisom načrtovanih zobozdravstvenih storitev,
 • izpolnjen obrazec Poročilo zobozdravnika in
 • izpis iz zobozdravstvenega kartona s pripadajočo slikovno diagnostiko.

Po pregledu zahtevka  vas obvestimo o obsegu kritja stroškov.

Najava zobozdravstvene storitve ni potrebna v primeru oskrbe zoba z zalivko ali preventivnih zobozdravstvenih storitev čiščenja zobnega kamna in peskanja.

Povrnemo stroške

Opravljeno storitev pri zobozdravniku plačate, mi vam pa na osnovi posredovanega računa in zobozdravstvene dokumentacije povrnemo stroške.

Različna kritja za vaše potrebe

Osnovno: Zobje

Krijemo nadstandardne zobozdravstvene storitve in materiale, ter zobnoprotetično rehabilitacijo v primeru nezgode. Ob diagnozi raka ustne votline s potrebo po protetiki vam izplačamo denarno nadomestilo.

Razširjeno: Zobje+

Poleg vsega, kar krije zavarovanje Zobje, vam nudimo še povračilo stroškov za samoplačniške zobozdravstvene storitve preventive in protetike. To med drugim vključuje čiščenje zobnega kamna, mostiček, zobni vsadek ter delno ali celotno protezo.

Izberite zavarovanje, ki vam najbolj ustreza

Zdravstveni zavarovanji Zobje in Zobje+ vam omogočata brezskrbne obiske zobozdravnika s povračilom stroškov, ki pri tem nastanejo.

V tabeli preverite, kaj krije posamezno zavarovanje. Verjamemo, da imamo zavarovanje po vaši meri.

PRIPOROČAMO

ZOBJE

od588€ / mesec
SKLENI

ZOBJE+

od722€ / mesec
SKLENI
PRIPOROČAMO

ZOBJE

od588€ / mesec
SKLENI

ZOBJE+

od722€ / mesec
SKLENI
PRIMERJAVA
Zobnoprotetična rehabilitacija v primeru nezgode
Nadomestilo v primeru raka ustne votline s potrebo po protetiki
Nadstandardna zobozdravstvena storitev
Bela zalivka
Indirektna zalivka (inlay, onlay)
Kovinsko-keramična prevleka
Keramična prevleka
Kovinsko-keramični mostiček
Keramični mostiček
Zobozdravstvena storitev preventive
Čiščenje zobnega kamna
Peskanje
Zobozdravstvena storitev protetike
Začasna prevleka
Začasna delna ali totalna proteza
Prevleka (material po izbiri)
Mostiček (material po izbiri)
Zobni vsadek
Delna proteza
Totalna proteza
Reokluzija, podložitev in reparatura proteze (za zobnoprotetične nadomestke, prejete iz tega zavarovanja)
Nerutinsko slikanje zob in lokalna anestezija (za izvedbo zobnoprotetične rehabilitacije, katere stroški so kriti iz zavarovanja)
VEČ VEČ

Izkušnje naših zavarovancev

Kristina

Zaslužijo si 10+, vzamejo si čas za vsakega pacienta posebej!

Matej

Imel sem občutek, kot da se ukvarjajo samo z menoj. Vedno prijazni in vedno pripravljeni na pomoč.

Ivan

Zelo korekten odnos, strokovnost, jasna razlaga posamezne storitve.

Pogosta vprašanja

Zavarovanje Zobje obsega tri zavarovalna kritja: Nadstandardna zobozdravstvena storitev, Zobnoprotetična rehabilitacija v primeru nezgode in Rak ustne votline s potrebo po protetiki.

Kritje Nadstandardna zobozdravstvena storitev zajema povračilo stroškov doplačil za zobozdravstvene storitve, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) in presegajo določen standard zobozdravstvene storitve po pravilih OZZ. Če zobozdravstveno storitev uveljavljate kot pravico iz OZZ pri izbranem osebnem zobozdravniku iz javne mreže ali s koncesijo v Republiki Sloveniji ste upravičeni do povračila stroškov celotnega zneska doplačila. Če ste zobozdravstveno storitev, ki je sicer vaša pravica iz OZZ, prejeli samoplačniško pri katerem koli zobozdravniku v Sloveniji, ste ob upoštevanju zgoraj navedenih pogojev upravičeni le do povračila stroškov nadstandardnega materiala v višini zneska iz Cenika zavarovalnice za nadstandardne zobozdravstvene materiale, ki je del Seznama zobozdravstvenih storitev.

Iz kritja Zobnoprotetična rehabilitacija v primeru nezgode ste v primeru poškodbe zoba zaradi nezgode upravičeni do kritja stroškov zobnoprotetičnih nadomestkov pri katerem koli zobozdravniku v Republiki Sloveniji.

Iz kritja Rak ustne votline s potrebo po protetiki vam zavarovalnica izplača nadomestilo v primeru diagnoze raka ustnice, ustne votline ali žrela, če so zaradi tega raka ali njegovega zdravljenja potrebne zobozdravstvene storitve na področju zobne protetike.

Zavarovanje Zobje+ poleg navedenih kritij obsega tudi kritje Zobozdravstvena storitev preventive in protetike, iz katerega so vam povrnjeni stroški vseh zobozdravstvenih storitev preventive in protetike iz Seznama zavarovalnice, ki je del Splošnih pogojev zavarovanja Zobje. Storitve lahko opravite pri katerem koli zobozdravniku v Republiki Sloveniji.

Zavarovanje krije stroške zobozdravstvenih storitev, opravljenih v času zavarovanja po poteku karence posameznega zavarovalnega kritja na podlagi medicinsko utemeljene indikacije zaradi novonastale bolezni, stanja ali poškodbe. Stroški storitev, ki nastanejo zaradi predhodnega stanja, iz zavarovanja niso kriti.

Višina povračila stroškov je omejena z letno zavarovalno vsoto, ki znaša za kritje Nadstandardna zobozdravstvena storitev 1.000 evrov, za kritji Zobnoprotetična rehabilitacija v primeru nezgode in Zobozdravstvene storitve preventive in protetike pa 5.000 evrov.

Znesek nadomestila pri kritju Rak ustne votline s potrebo po protetiki znaša 5.000 evrov.

Zavarovanje lahko uveljavljate za zobozdravstvene storitve, opravljene v času zavarovanja po poteku karence, vendar le, če je tudi potreba po zobozdravstvenih storitvah nastala v času zavarovanja po poteku karence.

Če imate načrtovane zobozdravstvene storitve, nam jih najavite. To storite tako, da nam pošljete:

 • predračun načrtovanih zobozdravstvenih storitev,
 • izpolnjen obrazec Poročilo zobozdravnika in
 • izpis iz zobozdravstvenega kartona s pripadajočo slikovno diagnostiko.

Po pregledu zahtevka  vas obvestimo o obsegu kritja stroškov.

Najava zobozdravstvene storitve ni potrebna v primeru oskrbe zoba z zalivko ali preventivnih zobozdravstvenih storitev čiščenja zobnega kamna in peskanja.

Ko opravite storitve pri zobozdravniku, nam račun čimprej posredujte in povrnili vam bomo stroške v dogovorjenem obsegu.

Zavarovanji Zobje in Zobje+ tudi v tem primeru krijeta stroške nadstandardnega materiala za zobozdravstvene storitve (v višini zneska iz Cenika zavarovalnice za nadstandardne zobozdravstvene materiale, ki je del Seznama zobozdravstvenih storitev) do letne zavarovalne vsote 1.000 evrov. Zavarovanji ne krijeta stroškov standardnih storitev in materialov, ki so krita iz obveznega zavarovanja. Te stroške boste pri zasebniku brez koncesije morali kriti sami.

V primeru nezgode vam krijemo stroške zobozdravstvenih storitev zobne protetike do letne zavarovalne vsote 5.000 evrov, v primeru raka ustne votline, zaradi katerega je potrebna zobnoprotetična rehabilitacija, pa vam nudimo izplačilo nadomestila v višini 5.000 evrov.

V primeru zavarovanja Zobje+ vam krijemo tudi stroške samoplačniških storitev preventive in protetike do letne zavarovalne vsote 5.000 evrov.

Zavarovanji Zobje in Zobje+ ne krijeta stroškov novega zobnoprotetičnega nadomestka zaradi zamenjave obstoječih zobnoprotetičnih nadomestkov (tudi, če se ti poškodujejo pri nezgodi).

Zavarovanje krije stroške v primeru novonastale bolezni, stanja ali poškodbe na zobu, ne pa tudi na zobnoprotetičnem nadomestku. Če je torej potrebna menjava obstoječega zobnoprotetičnega nadomestka zaradi njegove dotrajanosti ali poškodbe, boste te stroške morali kriti sami.

Ne, v takem primeru vam zavarovanji Zobje in Zobje+ ne krije stroškov zobnega vsadka ali drugih protetičnih nadomestkov.

Zavarovanji Zobje in Zobje+ ne krijeta stroškov zobnoprotetičnih nadomestkov za nadomestitev zob, ki so  bili izdrti pred sklenitvijo zavarovanja ali v času karence, oziroma so bili v času sklepanja še v fazi zdravljenja in se je kasneje (po sklenitvi zavarovanja) izkazalo, da jih je potrebno izdreti.

Zavarovanje Zobje+ krije stroške mostička, če ta nadomešča najmanj en zob, izdrt v času zavarovalnega jamstva zaradi novonastale bolezni, stanja ali poškodbe. Če mostiček nadomešča manjkajoče zobe, izdrte zaradi predhodnega stanja, in manjkajoče zobe, izdrte v času zavarovalnega jamstva zaradi novonastale bolezni, stanja ali poškodbe, zavarovanje krije stroške samo za tisti del mostička (člen/prevleko), ki nadomešča zobe, izdrte v času zavarovalnega jamstva zaradi novonastale bolezni, stanja ali poškodbe.

V navedenem primeru bi bili iz zavarovanja kriti obe nosilni prevleki in člen, ki nadomešča zob, izpuljen v času zavarovalnega jamstva. Člen, ki nadomešča predhodno manjkajoči zob, iz zavarovanja ni krit.

Da, zavarovani so tudi avitalni zobje v primeru novonastale bolezni, stanja ali poškodbe, če je bilo pred tem njihovo zdravljenje zaključeno in so bili ustrezno dokončno oskrbljeni (konzervativno ali protetično).

Če vam je zobozdravnik naredil belo zalivko od 4. zoba dalje,  vam iz zavarovanja povrnemo stroške za nadstandardni material po Ceniku zavarovalnice za nadstandardne zobozdravstvene materiale, ki je del Seznama zobozdravstvenih storitev.

Če vam je zobozdravnik naredil belo zalivko na sprednjih zobeh (od 1. do 3. zoba), vam stroškov ne povrnemo. Bela zalivka na teh zobeh bi vam v primeru obiska izbranega osebnega zobozdravnika s koncesijo pripadala iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Ne, zavarovanje Zobje+ krije le stroške zobozdravstvenih storitev, opravljenih v Republiki Sloveniji.

Sklenitev zavarovanja lahko enostavno opravite na tej spletni strani ali s klicem na številko 080 26 64, lahko pa obiščete najbližjo poslovalnico Zavarovalnice Triglav ali kontaktirate svojega zastopnika.

Če imate načrtovane zobozdravstvene storitve, nam jih najavite. To storite tako, da nam pošljete:

 • predračun načrtovanih zobozdravstvenih storitev,
 • izpolnjen obrazec Poročilo zobozdravnika in
 • izpis iz zobozdravstvenega kartona s pripadajočo slikovno diagnostiko.

Po pregledu zahtevka vas obvestimo o obsegu kritja stroškov.

Najava zobozdravstvene storitve ni potrebna v primeru oskrbe zoba z zalivko ali preventivnih zobozdravstvenih storitev čiščenja zobnega kamna in peskanja.

Ko opravite storitve pri zobozdravniku, nam račun čimprej posredujte in povrnili vam bomo stroške v dogovorjenem obsegu.

Pripravljeni na vse

Z dodatnimi zavarovanji Triglav Zdravje pridobite odličnega partnerja za vaše zdravje. Strokovni nasveti in hiter dostop brez dodatnih stroškov.

Brošure in dokumenti

 • Brošura Zobje in Zobje plus.pdf 0,83 mb
  PRENESI
 • Splošni pogoji zavarovanja Zobje..pdf 0,18 mb
  PRENESI
 • Seznam zobozdravstvenih storitev..pdf 0,06 mb
  PRENESI
 • Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu Zobje.pdf 0,33 mb
  PRENESI
 • Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu Zobje Plus.pdf 0,33 mb
  PRENESI
 • Zahtevek za prijavo zavarovalnega primera.pdf 0,17 mb
  PRENESI
 • Poročilo zobozdravnika.pdf 0,16 mb
  PRENESI