Poznate svoja zdravstvena zavarovanja?

Morda sta besedi dodatno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje za razliko od obveznega zdravstvenega zavarovanja izbrani nekoliko ponesrečeno. Zvenita zelo podobno, čeprav so med njima bistvene razlike. Dobro jih je poznati, da pri zdravniku ne boste presenečeni ter da poznate možnosti zdravstvene oskrbe, ki jih ti dve zavarovanji omogočata.
  3 min
13. 5. 2022

Morda sta besedi dodatno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje za razliko od obveznega zdravstvenega zavarovanja izbrani nekoliko ponesrečeno. Zvenita zelo podobno, čeprav so med njima bistvene razlike. Dobro jih je poznati, da pri zdravniku ne boste presenečeni ter da poznate možnosti zdravstvene oskrbe, ki jih ti dve zavarovanji omogočata.

V sistemu zdravstvene oskrbe obstajajo tri vrste zavarovanj:

  1. obvezno zdravstveno zavarovanje
  2. dopolnilno zdravstveno zavarovanje
  3. dodatna zdravstvena zavarovanja

Obvezno zavarovanje je osnovno zavarovanje, ki ga najpogosteje uredi delodajalec oziroma zavarovanec sam, če je denimo samozaposlen. Obvezno zavarovanje krije različne deleže stroškov zdravstvenih storitev, zato ga je treba do polne vrednosti najpogosteje dopolniti. To nalogo opravi dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje največkrat sklenemo zavarovanci sami.

Obvezno zavarovanje je pametno dopolniti

Poglejmo primer: obvezno zavarovanje krije le 70 odstotkov vrednosti magnetnoresonančnega slikanja poškodovanega kolena. Delež, ki z obveznim zavarovanjem ni krit, krije dopolnilno zavarovanje.

Dopolnilno zavarovanje tako denimo krije delež stroškov diagnostike, obiskov zdravnika, zdravljenja v bolnišnici in zdravil na recept. Vendar le, če ga imate sklenjenega.

Skleni dopolnilno

Vendarle pa boste tudi s tema dvema zavarovanjema v lekarni določena zdravila (do)plačali. Pri zobozdravniku boste še vedno doplačevali nadstandardne materiale, kot je bela zalivka, ali pa boste v celoti plačevali preventivne posege, kot je čiščenje zobnega kamna.

Poleg tega boste do diagnostike in specialistov prišli, ko boste na vrsti. Za neurgentno diagnostiko in posege namreč obstajajo različno dolge čakalne dobe. Preverite jih lahko tukaj. Na magnetno resonanco kolena bi tako lahko s hitro napotnico čakali več mesecev, podobno na operacijo in rehabilitacijo.

Za hiter dostop do zdravstvenih storitev in v izogib doplačilom za nadstandardne materiale in storitve je najboljša možnost sklenitev katerega izmed drugih zdravstvenih zavarovanj.

Preveri zavarovanja

Zdravstvena zavarovanja za hiter dostop do obravnave

Morda živite zdravo in se vam zdi, da vas bolezen ne more doleteti. Kljub temu pa vsak šesti bolnik v Sloveniji odgovor za svojo zdravstveno težavo najde pri specialistu. Če ne drugega, se mimogrede zgodi poškodba, s tem pa tudi delovna nezmožnost in dolgotrajna rehabilitacija.

V takšnem primeru in številnih drugih sta bistveni hitra obravnava in rešitev problema. Če se takoj lotite okrevanja, bolezen ali poškodba ne napredujeta, hkrati pa se s hitro obravnavo izognete izgubi prihodkov zaradi daljše bolniške odsotnosti.

Z zdravstvenimi zavarovanji poskrbite za hiter dostop do pogovora z zdravnikom na daljavo, zobozdravstvenih in zdravstvenih storitev ter rehabilitacije, pa tudi za denarna nadomestila v primeru operacij.

Poglejmo nekaj primerov, v katerih vam lahko koristi sklenitev dodatnega zavarovanja.

  • ZOBJE: Z zdravstvenim zavarovanjem Zobje ne doplačujete za nadstandarne materiale, zavarovanje Zobje+ pa dodatno krije tudi zobnoprotetične storitve, kot je implantat, in preventivne storitve, kot je čiščenje zobnega kamna.
  • DIAGNOSTIKA IN SPECIALISTIČNA OBRAVNAVA: Z zdravstvenim zavarovanjem Specialisti hitro dostopate do zahtevne diagnostike in do specialistične obravnave, zavarovanje Specialisti+ pa poleg tega zagotavlja tudi hiter dostop do izbranih posegov in rehabilitacije.
  • OPERACIJE: Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem Operacije ste deležni asistence in denarnega nadomestila za več kot 700 operacij v Sloveniji, EU in Švici.
  • HITER NASVET: Z zdravstvenim zavarovanjem Zdravstveni nasvet se lahko petkrat v letu posvetujete zase in za svojega mladoletnega otroka z zdravnikom na daljavo.

Oglejte si izkušnjo s hitrejšim dostopom do specailista, ki jo je imel slovenski deskar Rok Marguč ob poškodbi dlani.

Svetujemo, da dopolnilno zavarovanje sklene vsak, ki ima urejeno tudi obvezno zdravstveno zavarovanje. Pri presoji, katero izmed drugih zdravstvenih zavarovanj potrebujete, pa upoštevajte svoj življenjski slog in pričakovanja. Pri tem se je dobro spomniti, da je, ko zbolimo, najdragocenejša hitra povrnitev v običajno življenje.

Pripravljeni na vse

 

Z dodatnimi zavarovanji Triglav Zdravje pridobite odličnega zaveznika za vaše zdravje. Strokovni nasveti in hiter dostop do storitev brez dodatnih stroškov.