CELOVITA ZDRAVSTVENA OBRAVNAVA

Kadar je zdravje ogroženo, si vsakdo izmed nas želi imeti takojšen dostop do najustreznejšega zdravljenja, s katerim bi si lahko čim prej povrnil zdravje. Celovita zdravstvena obravnava vam pomaga, ko je zdravje na preizkušnji, in poskrbi, da ima vaše zdravstveno stanje vedno prednost pred vsem drugim.

 

Celovita zdravstvena obravnava je zavarovalni paket, ki ga sestavljata dve zdravstveni zavarovanji: Specialisti+ in Operacije.

 

Hiter dostop - pri specialistu v manj kot treh tednih.

 

Finančna varnost - zavarovanje Operacije zagotavlja izplačilo zavarovalnine v primeru več kot 700 različnih operacij.

 

Zdravstvena točka - naši strokovnjaki so vam na voljo na brezplačni številki 080 66 22 11 oziroma na tocka@triglavzdravje.si. 

Zavarovalno kritje

Z zavarovanjem Specialisti + so kriti stroški specialističnih pregledov, pripadajočih enostavnih diagnostičnih preiskav (kot so laboratorijske preiskave, rentgen, ultrazvok, EKG) in enostavnih ambulantnih posegov (na primer punkcija, odstranitev tujka) ter zahtevnih diagnostičnih postopkov (CT, magnetna resonanca, gastroskopija, kolonoskopija in podobno). Z zavarovanjem Specialisti + so kriti tudi stroški posegov, ki se opravijo v enodnevni obravnavi (na primer artroskopija, operacija sive mrene, operacija kile, operacija halux valgusa). Stroški specialistične obravnave so kriti na izbranih medicinskih področjih (angiologija, dermatovenerologija, gastroenterologija, ginekologija, kardiologija, nevrologija, oftalmologija, ortopedija, otorinolaringologija, proktologija, tireologija in urologija, za otroke tudi alergologija s pulmologijo) ter nuklearna medicina, radiologija in kirurgija, do višine 30.000 EUR.

 

Z zavarovanjem Specialisti + je krita tudi ambulantna rehabilitacija, kadar je potrebna za zaokrožitev izvenbolnišničnega zdravljenja do višine 300 EUR (fizioterapija, govorna in delovna terapija) in zdravila na beli recept v okviru specialistične obravnave do višine 300 EUR.

 

Zavarovanje Operacije zavarovancu v primeru opravljene operacije iz seznama operacij (več kot 700), opravljene v Sloveniji ali tujini (EU, Švica), izplača dogovorjeno denarno nadomestilo do višine 30.000 EUR in za operacijo, najavljeno preko asistenčnega centra zavarovalnice Zdravstvena točka, nudi asistenco za izvedbo operacije.

 

Zavarovalna vsota

Letna zavarovalna vsota je najvišji znesek zavarovalnine, do katerega jamči zavarovalnica za obdobje enega leta.

  Višina zavarovalne vsote Ločeno sklepanje
Zavarovanje specialistično ambulantnega zdravljenja 30.000 EUR 30.000 EUR
- od tega za kritje zdravil 300 EUR 300 EUR
- od tega za kritje ambulantne rehabilitacije  300 EUR 300 EUR
Zavarovanje Operacije 30.000 EUR 10.000 EUR
20.000 EUR
30.000 EUR

Čakalna doba

  • Diagnosticiranje oz. zdravljenje bolezni: 3 mesece.
  • Diagnosticiranje in zdravljenje poškodb: čakalne dobe ni.
  • Za novorojenega otroka, ki se zavaruje z družinsko polico v 14 dneh po rojstvu: čakalne dobe ni.

Soudeležba

Zavarovanje Specialisti + : izbor 20% soudeležbe ob sklenitvi.

Zavarovanje Operacije: soudeležbe ni.

Zavarovalna premija

  • Zavarovanje Specialisti+
Starost
v letih
Premija
20 % soudeležba Brez soudeležbe
Od 0 do 17 9,24 € 13,87 €
Od 18 do 39 11,16 € 16,75 €
Od 40 do 49 11,16 € 16,75 €
Od 50 do 59 19,41 € 29,11 €
Od 60 do 65 25,82 € 38,72 €

 

  • Operacije
Starost
v letih
Premija
Zavarovalna vsota
10.000 20.000 30.000
Od 0 do 17 1,43 € 2,86 € 4,28 €
Od 18 do 39 2,42 € 4,85 € 7,27 €
Od 40 do 49 4,17 € 8,34 € 12,51 €
Od 50 do 59 6,68 € 13,36 € 20,05 €
Od 60 do 65 8,18 € 16,35 € 24,53 €

 

  • Paket celovita zdravstvena obravnava
Starost
v letih
Premija
Soudeležba Brez soudeležbe
Od 0 do 17 13,20 € 17,82 €
Od 18 do 39 17,90 € 23,48 €
Od 40 do 49 22,74 € 28,33 €
Od 50 do 59 37,96 € 47,67 €
Od 60 do 65 48,52 € 61,43 €

Osnovna mesečna zavarovalna premija paketa brez doplačil, popustov in davka (v EUR). Premije veljajo na dan 1.10.2016 in se spreminjajo skladno s splošnimi pogoji zavarovanj.

 

Zavarovalnica lahko na podlagi ocene zdravstvenega stanja posameznika določi doplačilo na osnovno zavarovalno premijo, skladno z določili splošnih pogojev. Premija je odvisna od starosti zavarovanca in izbrane soudeležbe. S prehodom v drugi starostni razred se premija spremeni.

Seznam izvajalcev

Seznam vseh izvajalcev najdete tukaj.

 

Dokumenti

 Cenik zdravstvene asistence pri zavarovanju operacij (PDF 17 KB)
 Dodatna kritja SA za otroke (PDF 100 KB)
 Splošni pogoji zavarovanja operacij (PDF 1,08 MB)
 Splošni pogoji zavarovanja specialistično ambulantnega zdravljenja (PDF 1,01 MB)