Strokovnjaki

Spoznajte strokovne sodelavce in medicinsko osebje, ki stoji za našimi vsebinami. Nekateri od njih so za vas na voljo tudi na Zdravstveni točki, v okviru zavarovanja Zdravstveni nasvet.
Ana Agatić
dipl. fiziot.

Ana Agatić, dipl. fiziot. je po končani diplomi pripravništvo opravljala na Inštitutu za medicinsko rehabilitacijo v UKC Maribor, kjer je zatem delala do leta 2015. Delala je tudi na URI Soča, na Ortopedski kliniki Ljubljana, v Kliniki Golnik, v ZD Medvode in kot domiciliarna fizioterapevtka. Od leta 2019 je zaposlena v medicinskem centru Iatros – dr. Košorok, kjer se ukvarja s fizioterapijo disfunkcij medeničnega dna. Medenično dno vidi in skuša obravnavati kot integriran del celotne telesne sheme, ne kot ločeno enoto, zato vzroke za disfunkcije medeničnega dna išče tudi izven medenice.

Strokovna področja: mišično skeletna fizioterapija, sklepna mobilizacija sklepov udov, disfunkcije medeničnega dna: analna inkontinenca, bolečina v medeničnem dnu, zvišan tonus v MMD; bolečina v medenici, bolečina v hrbtenici, terapevtska vadba v nosečnosti in po porodu.

Bogdan Ambrožič
dr.med., specialist ortoped

Rodil se je 7. 7. 1970 v Kopru. Študij medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani je dokončal leta 1995. Specializacijo iz ortopedije je zaključil leta 2001 in nato opravil dodatna izobraževanja v specializiranih bolnišnicah v Nemčiji, Italiji, Franciji, na Nizozemskem, Hrvaškem in v Avstriji.

Leta 2009 je magistriral iz medicinskih znanosti, leta 2017 je opravil doktorat s področja zdravljenja nestabilnosti pogačice z rekonstrukcijo patelofemoralnega ligamenta. Zaposlen je v svoji zasebni ambulanti Bisturmed v Kopru in na kliniki MD medicina v Ljubljani, kjer izvaja tudi operativne posege.

Ukvarja se z artroskopskim in minimalno invazivnim operativnim zdravljenjem poškodb in bolezni ramenskega in kolenskega sklepa ter gležnja, pri katerih za planiranje in izvajanje uporablja tudi računalniško tehnologijo. V primerih obrabe ali deformacije kolena opravlja korektivne osteotomije v predelu kolenskega sklepa tako na stegnenici kakor na golenici. Poleg tega uporablja biološke metode zdravljenja obrabe in poškodb sklepov in tendinopatij s trombocitno plazmo, matičnimi celicami in amnijskimi membranami.

Organizira številne artroskopske simpozije in delavnice ter je vabljeni predavatelj na simpozijih in delavnicah v Sloveniji in v tujini. Je član uredniškega odbora in recenzent revije Evropskega združenja za artroskopijo in športne poškodbe (ESSKA), recenzent revije Orthopaedic Journal of Sports Medicine (OJSM), član odbora ESSKA za osteotomije ter aktiven član slovenskega združenja za artroskopijo in športne poškodbe.

Leta 2019 je prejel priznanje revije VIVA za najbolj cenjenega specialista v Sloveniji.

Denis Baš
dr. med., specialist pediatrije

Po končanem študiju na Medicinski fakulteti v Ljubljani in opravljenem licenčnem izpitu iz splošne medicine je leta 2013 z odliko zaključil specializacijo iz pediatrije. Poleg strokovnosti so mu pri obravnavi svojih pacientov pomembni odkrita komunikacija, sproščenost in otroška igrivost.

Vodi pediatrično ambulanto, aktivno sodeluje pri organizaciji strokovnih izobraževanj in ozaveščanju javnosti o pomenu najboljše zdravstvene oskrbe za otroke. Je tudi avtor in soavtor znanstvenih publikacij s področja pediatričnih infekcijskih bolezni in cepljenja ter predavatelj in moderator na domačih kongresih.

Svoje znanje prenaša tudi na mlajše rodove kot imenovani glavni mentor za področje pediatrije.

Katerina Bubnič Sotošek
dr. med., spec. druž. med.

Katerina Bubnič Sotošek dr. med., specialist družinske medicine, se je po končani Medicinski fakulteti v Ljubljani in opravljenem licenčnem izpitu, leta 1999 zaposlila v ambulanti družinske medicine ter leta 2008 opravila specialistični izpit iz področja družinske medicine ter se usposobila za delo v ambulanti za oskrbo oseb s sladkorno boleznijo. Ob delu v ambulanti družinske medicine in diabetološki ambulanti je opravljala tudi delo predstojnika. Vrsto let vodila večji kolektiv na primarnem nivoju. Delovala je tudi kot mediator pri reševanju sporov med zaposlenimi v zdravstvu in pacienti v okviru ustanov ter Zdravniške zbornice Slovenije. Področje njenega zanimanja je tudi kakovost v zdravstvu. Delovala je pri vzpostavitvi in implementaciji standardov kakovosti dela na primarnem nivoju v ustanovi, kjer je zaposlena ter preko strokovnih nadzorov tudi znotraj stanovske organizacije.    

Področje dela, ki ji je zelo pomembno, je tudi prenos znanja na mlajše kolege. Kot glavni mentor na področju družinske medicine se vključuje v izobraževanje študentov, pripravnikov in specializantov.

NAJNOVEJŠI PRISPEVKI AVTORJA
VSI PRISPEVKI
Anja Černe
dr. med., spec. druž. med.

Asist. dr. Anja Černe, dr. med., je diplomirala s pohvalo na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 2008. Je prejemnica študentske Plečnikove nagrade. Po končanem študiju se je zaposlila v Zdravstvenem domu Nova Gorica v ambulanti nujne medicinske pomoči. Poklicno pot je nadaljevala v Ljubljani s specializacijo iz družinske medicine, ki jo je zaključila leta 2016. Po specialističnem izpitu se je zaposlila v ZD Ljubljana, sedaj pa dela v ambulanti družinske medicine s koncesijo v predmestju Ljubljane. Ves čas se tudi vključuje v delo splošne nujne medicine pomoči v Ljubljani.

Leta 2013 je zagovarjala doktorsko nalogo s področja kakovosti življenja kroničnih bolnikov. Od leta 2017 je asistentka na Katedri za družinsko medicino v Ljubljani, kjer sodeluje pri izobraževanju dodiplomskih študentov in bodočih specialistov družinske medicine.

Rada ima svoje delo. Zakaj družinska medicina? Zaradi širine znanja, ki je potrebno. Zaradi odnosa, ki se zgradi med bolnikom in zdravnikom. Zaradi celostnega pogleda na bolnikovo zdravje, ki ga družinska medicina omogoča. Če bi še enkrat izbirala, bi izbrala enako.

Jasmina Demšar
dr. med., spec. dermatovenerologije

Jasmina Demšar, dr. med., je diplomirala na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 2007. Istega leta je opravila tudi strokovni izpit ter se vpisala v register zdravstvenih delavcev Slovenije. V letih 2007 in 2008 je opravljala delo zdravnice pripravnice na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani.

Leta 2008 je pričela specializacijo iz dermatovenerologije na Dermatovenerološki kliniki v Ljubljani. Leta 2009 je znanje s področja splošne dermatologije bogatila v angleški bolnišnici South Tees Hospitals NHS Trust, Middlesbrough. Od leta 2010 je vpisana v register angleških zdravnikov. Delo zdravnika specializanta s področja rakastih kožnih bolezni je leta 2010 opravljala v bolnišnici Selly Oak Hospital, University Hospitals Birmingham v Angliji, in sicer pod mentorstvom enega izmed vodilnih svetovnih dermatoonkologov dr. Jerryja Marsdena. Leta 2012 je specialistični izpit iz dermatovenerologije v Ljubljani opravila s pohvalo.

Od leta 2012 pa do danes opravlja delo specialista dermatovenerologa ter vodi zasebno dermatološko ambulanto v Novi Gorici, imenovano Dermatologija Demšar.

Andrej Fabjan
dr. med., specialist nevrologije

Asist. dr. Andrej Fabjan, dr. med., specialist nevrologije, se je izobraževal na Medicinski fakulteti v Ljubljani in diplomiral leta 2005. Po dodiplomskem študiju in strokovnem izpitu leta 2006 je nadaljeval doktorski študij na Inštitutu za fiziologijo Medicinske fakultete v Ljubljani, kjer se je ukvarjal z možganskim krvnim pretokom pri bolnikih z migreno, doktorat znanosti pa je prejel leta 2012. Hkrati je opravljal specializacijo iz nevrologije in prejel licenco leta 2015. Že med izobraževanjem za specialista nevrologije je opravil slovenski, kasneje pa tudi evropski izpit iz ultrazvoka vratnih in znotrajlobanjskih arterij.

Poleg splošne ambulantne obravnave bolnikov z raznolikimi nevrološkimi boleznimi (glavoboli, nevrodegenerativnimi boleznimi, nevroimunskimi boleznimi, epilepsijami, ipd.) se v svojem strokovnem bolnišničnem delu podrobneje ukvarja z možgansko-žilnimi boleznimi, kot je možganska kap, in primarnimi glavoboli, kot je migrena. Z obeh področij ima objavljenih več mednarodno priznanih znanstvenih člankov. Trenutno je zaposlen kot nevrolog intenzivist. Je slovenski predstavnik za glavobol pri Evropskem združenju za nevrologijo.

Nana Fartek
dr. med., spec. druž. med.

Nana Fartek, dr. med., spec. druž. med., je diplomirala leta 2007 na Medicinski fakulteti v Ljubljani in leta 2014 končala specializacijo iz družinske medicine. Dobrih deset let je delala v zdravstvenem domu, od leta 2013 pa v svoji ambulanti. Vključevala se je tudi v delo ambulante nujne medicinske pomoči, tako pri pregledih odraslih in otrok ter urgentnih intervencijah kot pri hišnih obiskih ter mrliško pregledni službi. Delo je bilo naporno, a polno zelo koristnih izkušenj. Leta 2009 je končala polletno izobraževanje iz akupunkture. Že več let opravlja delo dežurnega zdravnika na Letališču Jožeta Pučnika. Če ima le možnost, se zelo rada izobražuje in tudi sodeluje v izobraževanju s predavanji ali pisnimi prispevki. V letu 2019 se je odločila za delo svobodnega zdravnika. Zaposlila sem je v svojem podjetju ter nadomeščala v več ambulantah s koncesijo in tudi v zavodu oseb s posebnimi potrebami. Od začetka leta 2020 je delno zaposlena še v koncesijski ambulanti, kjer je na voljo dovolj časa za bolnika.

O delu v koncesijski ambulanti meni: »Nuja za kvalitetno delo. On pozna sebe. Jaz poznam medicino. Skupaj najdeva najboljšo pot za njegovo zdravje.«

V zadnjem letu se intenzivno izobražuje iz posebnosti obravnave starostnikov. S kolegico pripravljata projekt hišnih obiskov in celostne obravnave starostnika na domu.

Nataša Fikfak
prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec. interne medicine, spec. hematologije

Po končanem študiju na Medicinski fakulteti v Ljubljani in specialističnem izpitu iz interne medicine se je zaposlila v Splošni bolnišnici d. Franca Derganca na Oddelku za hematologijo in revmatologijo. Leta 2001 je začela uvajati onkološko dejavnost v ambulantno delo, leta 2009 so začeli z adjuvantno kemoterapijo za bolnice z rakom dojke. Ves čas je delala celovito diagnostiko in zdravljenje hematoonkoloških bolezni razen akutnih levkemij. Samostojno izvaja punkcije in biopsije kostnega mozga in citološke preiskave periferne krvi in kostnega mozga.

Zaključila je dodatno podiplomsko izobraževanje s področja internistične onkologije. Aktivno sodeluje pri Slovenskem zdravniškem društvu. Je članica Združenja hematologov Slovenije, Evropskega hematološkega združenja, Slovenskega združenja za Internistično onkologijo in Mednarodnega združenja za amiloidozo in Združenja bolnikov z diseminiranim plazmocitomom ter predsednica strokovnega odbora društva KORak.

Je asistentka na Medicinski fakulteti v Ljubljani ter mentorica za študente in specializante Interne medicine in hematologije.

NAJNOVEJŠI PRISPEVKI AVTORJA
Krvni raki VSI PRISPEVKI
Sabina Hamberger
magistra klinične dietetike

Sabina Hamberger, magistra klinične dietetike, bi rada v domovini delila izkušnje s področja dietetike, ki jih je skoraj tri leta nabirala v tujini. Študij dietetike ji je omogočil nadgradnjo svojega medicinskega znanja, pridobljenega v času študija laboratorijske biomedicine, iz katere je tudi diplomirala. Od nekdaj jo je namreč izredno zanimala povezava med hrano in zdravjem. Njeno mnenje je, da lahko sami z načinom življenja, s tem pa tudi s prehranjevanjem, v veliki meri neposredno oziroma posredno vplivamo na svoje zdravje. Dietetika je veda prihodnosti, saj bo imela zaradi vse večjega števila starostnikov, s tem pa vse večjega pojava kroničnih nenalezljivih bolezni, zelo pomembno vlogo pri njihovem preprečevanju oziroma obvladovanju. Kot strokovnjakinja s področja dietetike meni, da lahko kakovostno oskrbo prebivalstvu zagotovi le, če se nenehno izpopolnjuje, tako doma kot v tujini. Pri njenem delu jo motivira strast do področja dela, ljubezen do dela s pacienti in nenehna želja po rasti oziroma razvoju, zato redno sodeluje pri različnih projektih.

Sara Isaković
magistrica performance psihologije in olimpijska podprvakinja

Po olimpijski medalji v Pekingu že 16 let proučuje trening možganov za optimizacijo vsakdanjega delovanja ter pripravo na optimalen nastop v stresnih trenutkih. 

NAJNOVEJŠI PRISPEVKI AVTORJA
Samozavest se gradi z igrivostjo VSI PRISPEVKI
Nina Istenič
mag. kin.

Nina Istenič je že od nekdaj vpletena v šport in njeno zanimanje za področje kondicijske priprave jo je popeljalo na Fakulteto za šport, smer Kineziologija. Tekom študija in praktičnega dela je pričela odkrivati vse več pozitivnih učinkov “vadbenega zdravila” – ne le za športnike, temveč tudi za splošno populacijo, ki si želi izboljšati zdravje in počutje ali izboljšati svojo zmogljivost po končani rehabilitaciji poškodb ali kroničnih bolezni. Tako je študij nadaljevala na magistrskem programu Kinezioterapija, kjer je magistrirala s področja diagnostike telesne zmogljivosti. Svoje znanje je dopolnjevala s praktičnim delom na področju preventivne vadbe športnikov, vadbe po rehabilitaciji poškodb ter vadbe splošne populacije. V sklopu študija je praktične izkušnje nabirala tudi v IOC-raziskovalnem centru ACHSS na VU University Medical Center v Amsterdamu, kjer se sodelovala pri projektu spremljanja poškodb in preventivne vadbe. Z delom je nadaljevala kot osebna trenerka v fitnesu na Nizozemskem in vodja športnih aktivnosti na poletnem kampu za otroke iz socialno ogroženih družin v New Yorku.

Trenutno je zaposlena kot kineziologinja v ambulanti družinske medicine Arcus Medici v Žireh. Tu se posveča predvsem diagnostiki telesne zmogljivosti, obravnavi pacientov z različnimi mišično-skeletnimi težavami, svetovanju na področju telesnega fitnesa ter vodenju vadb za manj telesno zmogljivo populacijo.

Meni, da je redna telesna vadba ena izmed osnov zdravja in dobrega počutja ter vstopnica za življenje, v katerem se lahko z užitkom ukvarjamo z vsakodnevnimi dejavnostmi, ki nas veselijo, ter bolj učinkovito premagujemo včasih tudi napornejše izzive.

NAJNOVEJŠI PRISPEVKI AVTORJA
Kako fit ste – preverite sami VSI PRISPEVKI
Tomaž Ivanušič
dr. dent. med.

Diplomiral je leta 2017 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2018 je bil kot edini Slovenec izbran v skupino 16 perspektivnih mladih zobozdravnikov z vsega sveta in se udeležil dodatnih izobraževanj s področja estetike na Portugalskem.

Svoje delo opravlja na Kliniki DMD. Pri svojem delu združuje strokovnost, najsodobnejšo tehnologijo in osebni pristop do vsakega pacienta.

Sodeluje tudi s podjetjem Fotona, ki je vodilno na področju medicinskih laserjev. Dela v razvoju zobozdravstvenih laserjev in izobražuje preostale zobozdravnike po svetu. Predaval je na številnih domačih in svetovnih kongresih. Končal je podiplomski študij laserskega zobozdravstva na Akademiji za laserje in zdravje v Ljubljani, ki ga bo nadaljeval na Katoliški univerzi Srca Jezusovega (Universita Cattolica del Sacro Cuore) v Rimu.

NAJNOVEJŠI PRISPEVKI AVTORJA
Rak ustne votline VSI PRISPEVKI
Petra Jelenko Roth
dr. med., spec. psih.

Po študiju na Medicinski fakulteti v Ljubljani je leta 2009 zaključila specializacijo iz psihiatrije. Nato se je zaposlila na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana, v ambulanti na polikliniki. Njeno delo je bilo izredno dinamično in raznovrstno, s posamezniki in skupinami, z blagimi do izredno hudimi težavami. Od anksioznosti, depresije, obsesivno-kompulzivne motnje in bipolarne motnje do odvisnosti, osebnostnih motenj in psihoz. Poleg rednega dela, dežurstev in prostovoljstva v ambulanti Pro Bono ZD Ljubljana je sodelovala pri več nacionalnih projektih, se izobraževala doma in v tujini, izobraževala druge, pisala strokovne prispevke, urejala publikacije, vse z namenom, da bi znali bolje pomagati ljudem v duševni stiski in da bi z več znanja o duševnih motnjah zmanjšali predsodke o njih.

Vseskozi se trudi ohranjati visoko raven profesionalnosti in strokovnih standardov, ki temeljijo na aktualnih znanstvenih dokazih.

Z družino začasno živi v Sevilli v Španiji, kjer nadaljuje z delom v ambulanti, zaključuje podiplomski študij družinske terapije in še naprej sodeluje z nekaterimi ustanovami v Sloveniji.

Edith Jošar
mag. farm., spec.

Edith Jošar je po izobrazbi magistra farmacije, diplomirala je na Fakulteti za farmacijo leta 1984 in opravila specialistični izpit iz farmakoinformatike leta 1992.
Vsa leta je bila zaposlena v javnem zdravstvu. Z delom je začela v Pomurskih lekarnah, od leta 2008 pa je zaposlena v Lekarni Ljubljana.

Poleg rednega dela farmacevta, pridobivanja izkušenj pri delu z ljudmi, konstantnega izobraževanja in vodenja delovnih procesov, se je priključila tudi pedagoškemu delu v Zdravstveni šoli Rakičan in večletnemu sodelovanju v lokalnih medijih. Več let je aktivno sodelovala v organizacijah, kot sta Slovensko farmacevtsko društvo in Lekarniška zbornica Slovenije.

Primož Kirn
magister športnega treniranja specialne populacije

Primož Kirn je na Fakulteti za šport zaključil magisterij iz športnega treniranja, specializiran je za specialno populacijo. Svoje znanje nadgrajuje z doktoratom iz zdravstvenih znanosti, saj si želi dvigniti edukacijo o vadbi, namenjeni specialni populaciji. Za sabo ima bogate športne izkušnje, ukvarjal se je namreč z različnimi športnimi aktivnostmi, med drugim je bil tudi član slovenske rugby reprezentance.

Leta 2000 je začel sodelovati s Paralimpijskim komitejem Slovenije in od takrat sodeluje z gibalno oviranimi atleti. Z invalidi sodeluje tudi na individualnem nivoju (osebe z multiplo sklerozo, cerebralno paralizo ipd.), poleg tega pa je razvil DISABLEDGYM, prvo platformo na svetu, ki gibalno oviranim osebam omogoča treniranje doma. Kot trener je delal na nivoju vrhunskih individualnih športnikov in pomagal pri profesionalni pripravi klubov, sodeloval pa je tudi pri pripravah za paralimpijske igre in parapan igre.

Svoj čas namenja vsem, ki želijo doseči boljšo formo, hkrati se posveča rehabilitaciji in okrevanjem po poškodbah. Primožev cilj je, da se kot trener specialne populacije prilagodi posamezniku, ki potrebuje njegovo pomoč. Osebna empatija je zanj izrednega pomena, saj pomaga tvoriti povezavo med njim in osebo, ki potrebuje njegovo pomoč.

Maja Kolšek Šušteršič
dr. med., spec. druž. med.

Tekom študija na Medicinski fakulteti v Ljubljani je sodelovala pri Projektu Virus, projektu Medimedo ter v Sekciji za tropsko in potovalno medicino. Tri leta je delala tudi kot svetovalka na Klicu v duševni stiski v okviru Psihiatrične klinike v Ljubljani. Po zaključenem študiju se je udeležila humanitarne odprave v Zambijo in še vedno dela kot koordinatorica odprav za to destinacijo. Specializacijo iz družinske medicine je opravila v ZD Ljubljana center ter v isti enoti delala kot specialistka družinske medicine še dve leti in pol, od tega eno leto kot vodja ZVO. Opravila je tečaj in izpit iz dodatnih znanj iz paliativne oskrbe ter leto in pol enkrat tedensko delala v mobilnem paliativnem timu v okviru SB Jesenice. Trenutno je zaposlena v Zdravstvenem centru Lorena.

Uživa v naravi, druženju, glasbi in ustvarjanju ter si prizadeva vzdrževati zdrav življenjski slog, ki ga zagovarja tudi pri delu z bolniki. Velik pomen pripisuje vplivu duševnosti na razvoj in potek različnih bolezni. Zanimajo jo starostniki, ki ji pri obravnavi predstavljajo izziv.

Igor Koren
dr. med, specialist interne medicine in pulmologije

Po uspešno opravljenem magisteriju iz kliničnih ved na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 1988 je leto kasneje opravil še specializacijo iz interne medicine. Leta 1997 je pridobil naziv primarija in 14 let vodil enoto intenzivne terapije v Bolnišnici Topolšica, sedem let pa je bil predstojnik pljučnega oddelka. Svoje znanje vsakoletno izpolnjuje na podiplomskih seminarjih doma in v tujini.

Kot avtor 37 strokovnih prispevkov ter dobitnik Prešernove nagrade za študente in Levičnikove nagrade za znanstveno-raziskovalno delo na področju pulmologije je glavni mentor specializantom interne medicine, sam pa ima specializacijo iz pnevmologije iz naslova minulega dela. Je tudi lastnik podjetja Zavod Pulmoradix in od leta 2006 zasebnik v javni zdravstveni mreži. Glavne dejavnosti, s katerimi se ukvarja, so: pulmologija, alergologija in preučevanje spanja.

Primož Kus
dr. med., spec. druž. med.

Z delom v družinski medicini ima skoraj 20 let izkušenj. Po zaključenem študiju na Medicinski fakulteti v Ljubljani se je zaposlil v KC Ljubljana. Po opravljenem sekundariju se je odločil za specializacijo družinske medicine, ker povezuje vse veje medicine s celotnim življenjskim ciklusom pacienta. Po zaključeni specializaciji je začel delati kot zdravnik družinske medicine v zdravstvenem domu. Od takrat dalje se tudi redno vključuje v delo v službi nujne medicinske pomoči. Z delom družinskega zdravnika je kasneje nadaljeval v zasebni zdravstveni ustanovi. V tem obdobju je bil tudi na misiji kot vojaški zdravnik v okviru Slovenske vojske, kjer je pridobil pomembne izkušnje zdravnika na terenu v izjemnih razmerah ter na področju svetovanja pri obvladovanju stresa v posebnih okoliščinah.

Na podlagi pridobljenih izkušenj in v želji po samostojnosti ter izboljšanju kakovosti obravnave pacientov je pred devetimi leti odprl lastno ambulanto družinske medicine, v kateri se s sodelavci trudi za strokovno delo in nenehne izboljšave v dobrobit pacientov.

Z vključevanjem v storitev Zdravnik 360 združuje vse izkušnje, ki jih je doslej pridobil, z željo pomagati čim širšemu krogu ljudi.

Benjamin Marjanovič
dr. med., spec. ortoped. kirurgije

Medicinsko fakulteto je zaključil v Trstu leta 2008. Že med specializacijo ortopedske kirurgije je pokazal zanimanje za ramensko kirurgijo. Leta 2017 je postal predstojnik medicinske dejavnosti endoskopske in športne ortopedije v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, enem od največjih endoskopsko športnih ortopedskih oddelkov v Sloveniji.

Svoje znanje ramenske patologije je pridobival širom Evrope. Danes pokriva celoten spekter ramenskih okvar, od artroskopskih posegov do mišičnih presaditev ter vseh vrst ramenske artroplastike. Je aktiven član Evropskega združenja športne travmatologije, kolenske kirurgije in artroskopije ESA-ESSKA. Od leta 2021 je eden izmed dveh slovenskih evropskih akreditiranih inštruktorjev ESSKA. Predaval in poučeval je na več kot 40 delavnicah in kongresih v Sloveniji in tujini.

Oče treh otrok, zagrizen plezalec ter član Gorske reševalne zveze Slovenije.

Katja Milićević
dr. med., specialistka ginekologije in porodništva

Sem Katja Milićević, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva. Leta 2004 sem zaključila medicinsko fakulteto v Ljubljani. Sekundarij in specializacijo sem opravila v Univerzitetnem kliničnem centru, na Ginekološki kliniki in v Porodnišnici Ljubljana.

Kot zaključno specialistično nalogo sem opravila raziskavo vpliva magnetne stimulacije na težave z urinsko inkontinenco in kroničnimi bolečinami medeničnega dna. Po končani specializaciji sem 5 let delala kot ginekologinja na primarni ravni v Zdravstvenem domu Šiška. Sedaj delujem v svoji zasebni ginekološki ambulanti MED-ONA, kjer opravljam ginekološke in ultrazvočne preglede, preglede in ultrazvoke dojk, vodim nosečnost in opravljam posamezne ultrazvočne preglede v nosečnosti.

S predavanji o zdravi spolnosti in kontracepciji sodelujem pri izobraževanju mladih. Starše in širšo javnost izobražujem o pomenu cepljenja proti humanem papiloma virusu (HPV) in cepljenju nasploh (gripa, covid-19, cepljenja v nosečnosti). Sodelujem s portalom Nosečka, kjer v pogovorih odgovarjam na vprašanja nosečnic. Sem mati šestih otrok in s podporo moža ter otrok uspevam biti takšen človek in zdravnica, kot si želim. Družina je moj vir energije in motivacije. Vodilo pri mojem delu sta posluh za pacienta in strokovnost. Trudim se celostno obravnavati svoje paciente, jim ponujati razumljive razlage in jih aktivno vključiti v potek zdravljenja.

Polona Mlakar
dr.med., spec. interne med.

Je rojena Ljubljančanka, kjer je obiskovala tako osnovno šolo kot tudi gimnazijo. Po odlično opravljeni maturi se je vpisala na Medicinsko fakulteto v Ljubljani, katero je uspešno zaključila leta 2009.

Že med študijem je sodelovala pri projektih kot je Projekt Virus, Drogart in opravljala poletno delo na Centru za tipizacijo tkiv (Zavod za transfuzijsko medicino) ter prakso v Kirurškem sanatoriju Rožna dolina. Med študijem je izdelala dve raziskovalni nalogi, nagrajeni s Prešernovim priznanjem. Po opravljenem polletnem sekundariatu se je zaposlila na Oddelku za paliativno oskrbo Onkološkega inštituta v Ljubljani, kot sobna zdravnica. Leta 2010 je pričela s specializacijo iz interne medicine. Po zaključenem študiju se je vpisala na doktorski študij smer Biomedicina, katerega je uspešno zaključila leta 2014 z zagovorom doktorata na temo klinične interne medicine. V času doktorskega študija je objavila tudi več strokovnih člankov, tako v slovenskih kot priznanih tujih revijah, ter izsledke doktorskega dela predstavila na kongresu (World Forum for Nutrition Research Conference) v Reusu, Španiji. Leta 2015 je bila na senatu Medicinske fakultete izvoljena v naziv asistentke na področju interne medicine. Od te izvolitve naprej redno opravlja vaje iz internistične propedevtike za študente medicine in dentalne medicine in izvaja študentska predavanja.

Specialistični izpit iz interne medicine je opravila z odliko leta 2016, nato pa se je zaposlila na Kliničnem oddelku za pljučne bolezni in alergije v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Poleg splošne pulmologije se že vrsto let podrobneje ukvarja s pljučno hipertenzijo, v sklopu katere dobro sodeluje tudi z kliničnimi centri iz tujine (predvsem z AKH Dunaj) in na oddelku za Pljučne bolezni in alergije redno izvaja invazivno diagnostiko (desnostranske srčne kateterizacije). Na tem področju se trudi ozaveščati strokovno javnost o tej bolezni in jo ustrezno izobraževati, z namenom čim bolj zgodnjega odkrivanja te bolezni.

Uživa v naravi in športu, nad čemer navdušuje tudi svoja dva sinova. Je zvesta zdravemu in aktivnemu načinu življenja, k čemer spodbuja ne samo svoje bolnike, vendar tudi družino in sorodnike.

Nevenka Mlinar
dr. med., spec. spl. med.

Skoraj 30 let opravlja delo zdravnice v ambulanti splošne medicine. Medicinsko fakulteto in specializacijo iz splošne medicine je naredila v Ljubljani. Splošno medicino si je izbrala zato, ker najbolj celostno obravnava človeka, v zdravju in bolezni, psihično in fizično, v dobrem in slabem. Vsa leta tudi dežura, v zadnjem času v urgentnem centru bolnišnice v Šempetru, in sicer v ambulanti za hitre preglede. Rada je zdravnica in če bi se še enkrat odločala za svoj poklic, bi izbrala isto. Ceni, da ji ljudje zaupajo najdragocenejše – svoje zdravje. Trudi se, da se odloča modro in da dela dobro. In vedno ni lahko. Večino kariere dela v ambulanti Medicina Mlinar v Desklah in skrbi za mnoge bolnike, ki so zboleli zaradi dela z azbestom. Njeno delo je tudi prizadevanje, da bi živeli v bolj čistem okolju. V prostem času je rada s svojo družino, popije kavico s prijateljicami in prebere dobro knjigo.

Vesna Nikšič
dr. med., spec. družinske medicine

Vesna Nikšič, dr. med. spec. družinske medicine, je leta 2004 diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Je dobitnica fakultetne Prešernove nagrade s področja nevropediatrije. Med študijem je opravila republiški izpit za alpinistko in kasneje že kot zdravnica sodelovala v organiziranih taborih Planinske zveze Slovenije. Med opravljanjem sekundarijata se je udeležila medicinske odprave na Papuo Novo Gvinejo, kjer je prišla v stik z načinom življenja oddaljenih ljudstev, spoznavala bolezni in zdravstveno problematiko tropskega sveta.

V luči povezovanja zdravstvenega stanja človeka z njegovim psihosocialnim okoljem se je odločila za specializacijo iz družinske medicine. Specialistični izpit je opravila leta 2012. Kot specialistka je delovala v nujni medicinski pomoči in ambulanti v zdravstvenem domu. Leta 2019 je stopila na pot svobodne zdravnice, zdaj pa je zaposlena v koncesijski ambulanti. Izobražuje se za terapevtko medicinske hipnoze. Veseli jo pisanje, tudi pisanje poljudnih medicinskih člankov.

Pri svojem delu tako v ambulanti kot na hišnih obiskih ima vpogled v celostno obravnavo bolnika, kar je njeno glavno vodilo. V sistemu, kjer sta znana pomanjkanje družinskih zdravnikov in birokratizacija poklica, se zavzema za posodobitve in izboljšave paciente obravnave.

Marko Novak
dr. med., specialist otorinolaringologije

Po uspešno zaključenem študiju na Medicinski fakulteti na Reki, opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu je sprva delal v ambulantah družinske medicine, urgenci ter opravljal raziskovalno delo na Institutu Jožef Stefan. Specializacijo iz otorinolaringologije je opravljal v Splošni bolnišnici Novo mesto, UKC Ljubljana in UKC Maribor, kjer je leta 2016 uspešno opravil specialistični izpit. Med specialističnim izobraževanjem ter z redno udeležbo na domačih in tujih strokovnih dogodkih je pridobil številna znanja in veščine iz splošne in tudi usmerjene otorinolaringologije. V tujini je največ znanja pridobil v sosednji Avstriji.

Kot specialist je bil zaposlen v SB Novo mesto, kjer se je posvečal otorinolaringološki problematiki tako odraslih kot otrok ter poglobil svoje znanje na področju avdiovestibulologije, kirurškega zdravljenja nosu in obnosnih votlin ter otroške otorinolaringologije. Otorinolaringološko dejavnost trenutno opravlja v Splošni bolnišnici Brežice, vodi pa tudi zasebno ORL-ambulanto v Zdravstvenem domu Grosuplje.

Jani Petrović
dr. med., specializant dermatovenerologije

S študijem medicine je pričel leta 2009 na Medicinski Fakulteti v Ljubljani, od samega začetka je bilo njegovo interesno področje kirurgija. Tako je že tekom študija kot volonter delal na različnih področjih: na nevrokirurgiji, onkološki, vaskularni, maksilofacialni, plastični in ortopedski kirurgiji.

Kot kirurški asistent je bil do konca študija leta 2016 zaposlen v Kirurškem sanatoriju Rožna dolina, kjer je spoznal svojega bodočega mentorja dr. Franca Planinška, plastičnega, rekonstruktivnega in estetskega kirurga. Dolga leta je bil njegov osebni asistent kirurg, izkušnje ter znanje, ki jih je v tem času pridobil, so neprecenljivi.

V želji, da bi bil kot zdravnik suveren v vseh situacijah, se je po opravljenem strokovnem izpitu zaposlil na oddelku SNMP na urgenci UKC Ljubljana, saj je želel pridobiti znanje, predvsem pa izkušnje v urgentni medicini. Tam je v dveh letih službovanja samostojno deloval tako na oddelku kot tudi na terenu. Zaradi svoje perfekcionistične narave je za specializacijo ter strokovno usmeritev, kljub interesu za urgentno medicino, izbral dermatovenerologijo ter dermatokirurgijo, večji del katere opravlja na Dermatovenerološki kliniki UKC Ljubljana. Navzlic začrtani poti se je odločil vztrajati tudi v urgentni medicini, tako poleg rednega dela dežura tudi na oddelku SNMP Ljubljana.

Miha Skvarč
doc. dr.

Doc. dr. Miha Skvarč, dr. med., se je rodil 30. 4. 1978 v Ljubljani. Mladost je preživel v Škofji Loki. Ker ga je zanimalo naravoslovje, se je vpisal na Gimnazijo Kranj. Leta 2005, leto po končani Medicinski fakulteti v Ljubljani, je postal mladi raziskovalec na tej isti fakulteti. Vodil je laboratorij za parazitologijo na Inštitutu za mikrobiologijo in laboratorij za imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani.

V letu 2019 se je zaposlil v Splošni bolnišnici Jesenice, ker je želel bolj aktivno sodelovati pri zdravljenju bolnikov. Je predstojnik Službe za bolnišnično higieno in mikrobiologijo. Ponosen je na dejstvo, da ima SB Jesenice standard diagnostike mikrobnih okužb na evropski ravni.

Zelo je vpleten tudi v znanstveno raziskovalno delo in v delo Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS). Leta 2014 je dobil Krkino nagrado za znanstveno-raziskovalne dosežke, ki je temeljila na doktoratu, ki ga je zagovarjal konec leta 2013. Dve leti kasneje je bil izvoljen v naziv docenta na Medicinski fakulteti. Je član Komisije za akreditacijo ustanov Zdravniške zbornice Slovenije in nadzornik kakovosti za področje laboratorijske medicine (ZZS).

Njegova najboljše lastnosti so, da zna poslušati ljudi in se vživeti v njihove težave in iskati rešitve zanje.

Matej Slavec
mag. ZDŠ, stažist ZDT

Pri delu z ljudmi ima že več kot 10 let izkušenj. Po zaključku zakonskih in družinskih študij je nadaljeval na specializaciji za zakonskega in družinskega terapevta na Frančiškanskem družinskem inštitutu. Svojo psihoterapevtsko stažiranje opravlja pri Družinskem centru SKUPAJ, ki deluje na Goriškem in Slovenski obali. Svoje področje terapije dodatno razvija z usposabljanji za TRE praktikanta ter drugimi seminarji. Močno pedagoško ozadje je pridobil v mladinskem sektorju že od polnoletnosti dalje ter ga sedaj združuje z terapevtskimi pristopi pri Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Koper.

Darija Mateja Strah
dr. medicine, specialistka ginekologije in porodništva

Diplomirala je na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Specializacijo iz ginekologije in porodništva je opravila na Ginekološki kliniki v Ljubljani in na King’s College Hospital School v Londonu. Sodelovala je pri ustanavljanju projekta za odkrivanje kromosomskih nepravilnosti ploda v prvem trimesečju nosečnosti. Leta 2006 je s soavtoricama objavila prvo slovensko raziskavo Napovedovanje tveganja za trisomijo 21 s presejalnim testom nuhalne svetline pri 3526 naključno izbranih nosečnicah v Sloveniji. Kot specialistka ginekologije in porodništva je leta 2009 ustanovila Diagnostični center Strah. Leta 2014 objavila članek Neinvazivno predporodno presejanje za anevploidije na osnovi proste plodove DNA – pregled razvoja in priporočila za klinično prakso, leto kasneje pa še prvo slovensko raziskavo z naslovom Non-invasive prenatal DNA testing for Down syndrome and other chromosomal abnormalities: clinical experience in Slovenia. Leta 2017 je opravila licenco za ultrazvočne preglede dojk. V zadnjih letih je pridobila dodatno znanje iz integrativne medicine in ginekološke endokrinologije s področja zdravljenja sindroma policističnih ovarijev.

V vseh letih je aktivna z objavljanjem raziskav in pri implementaciji novih kliničnih poti v Sloveniji in po svetu. Za svoje delo na področju kliničnega, raziskovalnega in mentorskega dela je leta 2015 pridobila naslov primarij.

Poleg strokovnega dela, ki je neposredno povezano z zdravjem ženske v vseh obdobjih, je tudi sama mama. Svoj prosti čas namenja družini, nenehnemu strokovnemu izobraževanju in športu.

NAJNOVEJŠI PRISPEVKI AVTORJA
Endometrioza VSI PRISPEVKI
Jaka Strel
dr. med., spec. druž. med.

Po končanem študiju medicine je vpisal specializacijo iz družinske medicine, ki jo je zaključil leta 2014. Po končani specializaciji se je zaposlil v ZD Vrhnika, kjer je s sodelavci razvil edinstven model zdravstvenopreventivne obravnave, pri kateri znanje združujejo člani medpoklicnega tima. Od leta 2016 svojo prakso nadaljuje v ambulanti Arcus Medici v Žireh, kjer pacientom zagotavljajo pravočasne in kakovostne zdravstvene storitve ter pomagajo pri ohranjanju in izboljšanju zdravja. S svojimi sodelavci je pomembno prispeval k nagradi Občina zdravja 2021 za najbolj zdravo občino v Sloveniji, ki jo je v letu 2021 prejela Občina Žiri.

Je tudi glavni urednik in avtor zbornika Telesna dejavnost za boljše zdravje in počutje (2016). Sodeluje pri več projektih, ki so pomembni za razvoj zdravstvene preventive v osnovnem zdravstvu in izboljšanje pogojev za delo družinskih zdravnikov. Je tudi mentor študentom na dodiplomskem študiju medicine in specializantom družinske medicine.

NAJNOVEJŠI PRISPEVKI AVTORJA
VSI PRISPEVKI
Miha Šart
dipl. fizioterapevt

Miha je rojen 26. 12. 1997 v Slovenj Gradcu. Po poklicu diplomirani fizioterapevt, ki je zaključil šolanje na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika. Imel je priložnost učenja in predaje znanja svetovno priznanih predavateljev iz Nizozemske, Belgije in Švice. Tekom študija si je pridobival izkušnje na področju fizioterapije v zdravstvenih ustanovah po Sloveniji. Za študij fizioterapije se je odločil zaradi življenjskega poslanstva odkrivanja kompleksnosti človeškega telesa, njegovega delovanja in zdravljenja. Med študijem je odkril svojo ljubezen do znanstvenih študij, ki so ga vodile na pot pisanja oziroma ustvarjanja strokovne vsebine s področja fizioterapije.

Leta 2022 se je zaposlil v zasebni kliniki MedicoFit kot skrbnik digitalne strokovne vsebine.

Andrej Škrinjar
dr. med., spec. druž. med.

Leta 1997 je končal študij na Medicinski fakulteti v Ljubljani in pridobil naziv doktor medicine. Nato opravil sekundariat in leta 1999 pridobil licenco za delo v družinski medicini. Leta 2002 v UKC Ljubljana, KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni opravil podiplomsko izobraževanje iz diabetologije. Leta 2007 zaključil specializacijo in pridobil naziv specialist družinske medicine.

22 let bil zaposlen v ZD Ljubljana, delal v ambulanti družinske medicine ter ambulanti za bolnike s sladkorno boleznijo. Zadnjih 9 let bil predstojnik enote Bežigrad ZD Ljubljana.

NAJNOVEJŠI PRISPEVKI AVTORJA
VSI PRISPEVKI
Nataša Tul Mandić
dr. med., spec. gin. in porodništva

Izr. prof. dr. Nataša Tul Mandić, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva s subspecializacijo iz feto-maternalne medicine.

Rodila se je v Kopru, diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani, specializacijo je opravila na ginekološki kliniki UKC Ljubljana. V porodnišnici Ljubljana je bila vodja perinatalnega dnevnega centra in nato štiri leta in pol predstojnica porodnišnice. Sedaj je zaposlena v porodnišnici Postojna, kjer je vodja centra za nosečnice in ima tudi redno ginekološko ambulanto za ženske vseh starosti. Uživa pri delu v porodnih sobah. V Ljubljani ima samoplačniško ginekološko ambulanto.

Veliko se je izobraževala v tujini, največ v Londonu in Berlinu. V Slovenijo je prinesla presejanje z nuhalno svetlino ter kot raziskovalka sodelovala v mednarodni ekipi, ki je merjenje nuhalne svetline in dvojni hormonski test razvila; iz te teme je tudi doktorirala. Za meritev nuhalne svetline pri plodu v 12. tednu nosečnosti se danes v Sloveniji odloči že skoraj 90 % nosečnic in zato je predrojstno odkrivanje Downovega sindroma pri nas zelo učinkovito.

Dr. Tul Mandić ima mednarodno diplomo iz fetalne medicine in je ena vodilnih strokovnjakinj za ultrazvočno odkrivanje razvojnih nepravilnosti plodov (bila je vodilna v ekipi, ki je prva na svetu dokazala povezavo med virusom zika in mikrocefalijo), za večplodne nosečnosti ter za preprečevanje prezgodnjega poroda.

Zelo jo zanima psihološki vidik zdravja. Kot študentka in mlada zdravnica je več let delala na telefonski krizni liniji Klic v duševni stiski. Zanima jo tudi psihosomatika v ginekologiji in porodništvu, med drugim je terapevtka medicinske hipnoze. Promovira cepljenja in zdrav življenjski slog z zmerno telesno aktivnostjo.

Je tudi soavtorica več kot 60 člankov v mednarodnih revijah. Predava in organizira izobraževanja za strokovno javnost.

Borut Vrhovnik
univ. dipl. fiziot.

Univerzitetni študij fizioterapije je zaključil leta 2012 na univerzi v Plymouthu v Veliki Britaniji. Registriran je pri Health and Care Professions Council (HCPC) v Združenem Kraljestvu, opravil pa je tudi nostrifikacijo diplome pri Ministrstvu za zdravje v Sloveniji. Registracija pri HCPC pomeni, da organizacija terapevte vsake dve leti preverja in certificira, da sledijo standardom poklicnega izobraževanja in lahko uspešno ter varno opravljajo prakso na visokem strokovnem nivoju. Po zaključku študija je na različnih priznanih izobraževanjih in srečanjih doma ter v tujini pridobil še specialna podiplomska znanja za obravnavo miofascialnega, živčnega in sklepnega sistema. V sodelovanju s Formaterapio s Portugalske in avstralsko Curtin University je leta 2017 opravil certificiranje iz ortopedske manualne terapije.

Poleg praktičnega ga veseli tudi raziskovalno delo in z dokazi podprte tehnike.

S predstavitvijo raziskovalnega dela je leta 2012 sodeloval na angleškem kongresu fizioterapevtov in leta 2017 objavil soavtorski članek v uradnem dnevniku športne medicine Avstralije (Journal of Science and Medicine in Sport). Nenehno se izobražuje in sledi novim znanstvenim raziskavam.

Ada Vujasinović
dr. med., spec. druž. med.

Leta 2015 diplomirala na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in si pridobila naziv doktorica medicine. Nadalje je opravila šestmesečno pripravništvo v UKC Ljubljana. V letu 2017 se je vpisala na Interdisciplinarni doktorski študijski program-smer Biomedicina. Leta 2017 je začela specializacijo iz družinske medicine za ljubljansko pokrajino. Po specialističnem izpitu se je leta 2021 zaposlila v Zdravstvenem zavodu Zdravje.

NAJNOVEJŠI PRISPEVKI AVTORJA
Sladkorna bolezen Vnetje oči VSI PRISPEVKI
Klavdija Zver Zahwi
univ. dipl. psihologinja

Leta 2009 je diplomirala iz psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Obvezno prakso je opravila na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS, Oddelek po možganski kapi. Tam je pridobila izkušnje in znanja, potrebna za psihološko evalvacijo pacienta po možganski kapi. Delo je bilo izredno zanimivo, saj so ji ljudje, s katerimi je prihajala v stik, pokazali pravi smisel študija psihologije. Kasneje je nekaj časa delala v privatni zdravstveni ustanovi. Kaj kmalu pa jo je pot zanesla v Združene arabske emirate, kjer se je zaposlila v šolstvu. Pridobila je izkušnjo, kako poučevati otroke in svetovati staršem, ki so kulturno in versko zelo različni. Delo je bilo pestro in zahtevno, hkrati je razširilo njeno razumevanje za odnose med ljudmi in njihova vedenja.

Po vrnitvi v Slovenijo je odprla privatno prakso, namenjeno psihološkemu svetovanju in evalvaciji. Leta 2019 je uspešno zaključila izobraževanje s področja integrativne psihoterapije, kar ji je omogočilo, da lahko svoje delo opravlja bolj relacijsko in usmerjeno na klienta. Zdaj se pri svojem delu srečuje predvsem z anksioznimi motnjami, depresijo, izgorelostjo, motnjami razpoloženja in osebami s somatizacijskimi motnjami.

Ker želi biti pri svojem delu čim bolj celostna, se trenutno v Zagrebu izobražuje na področju spolnih motenj.