Od 5 do 90 %

vrednosti zdravstvene storitve znaša višina doplačila brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Brez doplačil v javnem zdravstvu

Krijemo razliko do polne vrednosti

Obvezno zdravstveno zavarovanje pri večini zdravstvenih storitev ne krije njihove celotne vrednosti. Z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem prevzamemo nastale stroške in krijemo razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev.

Za obisk zdravnika, magnetno resonanco ali operacijo

Veliko zdravstvenih storitev v obveznem zdravstvenem zavarovanju morate brez dopolnilnega zavarovanja doplačati. Že kratek obisk zdravnika ali zobozdravnika vas bo stal nekaj deset evrov, z bolj zahtevnimi zdravstvenimi težavami pa stroški samo še rastejo.

Od 26. leta dalje

Mladostnikom v času šolanja celotno zdravstveno oskrbo krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Ko prenehate s šolanjem ali dopolnite 26 let, pa se morate za enako zaščito vključiti v dopolnilno zavarovanje sami. Sklenite ga takoj, ko vam poteče status. Če boste čakali več kot 30 dni, vam po zakonu zavarovanje še 3 mesece po začetku veljavnosti ne bo krilo doplačil.Zavarovalna premija

Koliko stane Dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Zavarovanje lahko sklene vsakdo, ki ima urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji. Dopolnilno zavarovanje ni potrebno za otroke, dijake, študente do 26. leta ter druge osebe, ki so po zakonu oproščene doplačil.

OSNOVNA MESEČNA PREMIJA

35,67 EUR*

LETNA PREMIJA

428,04 EUR*

*V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se davek od prometa zavarovalnih poslov (DPZP) za dopolnilno zdravstveno zavarovanje ne obračunava.

Bi zavarovanje raje uredili osebno?

Vedno smo vam na voljo za dodatna pojasnila, predstavitev zavarovanj in osebno svetovanje.
Tukaj smo za vaše zdravje. Le klic ali sporočilo stran.
info@triglavzdravje.si
080 26 64

Dopolnilno ali dodatno zavarovanje

Pogosto dopolnilno zdravstveno zavarovanje zmotno poimenujemo kar dodatno zavarovanje. Vendar je med njima precejšnja razlika.

Z dopolnilnim zavarovanjem krijemo stroške doplačil za zdravstvene storitve v javnem zdravstvu, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti. Izbrano dodatno zdravstveno zavarovanje pa vam omogoča dostop do različnih zdravstvenih storitev, kot so hiter dostop do specialista brez dolgih čakalnih dob ali, recimo, bela zalivka pri zobozdravniku brez doplačil.

Seveda priporočamo oboje, v splošnem bi pa rekli, da je dopolnilno zavarovanje nuja za vaše zdravje, z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem pa vam zagotovimo več udobja in hitrejšo pot do zdravja.

 

PREBERI VEČ

Dobro je vedeti

Za študente in dijake

Najprej obvezno, nato še dopolnilno (in dodatno zavarovanje)

Ko vam poteče status, prenehate s šolanjem ali dopolnite 26 let, si morate na ZZZS sami urediti obvezno zdravstveno zavarovanje. Če se po šolanju takoj zaposlite, vam to običajno uredi delodajalec. Vendar obvezno zdravstveno zavarovanje večinoma ne krije celotne vrednosti prejete zdravstvene storitve pri zdravniku. Zato priporočamo, da takoj sklenete še dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Želite hitrejšo pot do zdravja? Ob tem vam ponudimo še dodatno zavarovanje.

Zakaj moram dopolnilno zavarovanje urediti takoj?

Če se zavarujete v 30-ih dneh, odkar ste postali zavezanec za doplačila, vam bo zavarovanje začelo veljati že naslednji dan. Če ta rok zamudite, boste morali od dneva sklenitve zavarovanja počakati 3 mesece, da bo zavarovanje začelo veljati. V tem obdobju boste morali zdravstvene storitve doplačati sami.

Za socialno ogrožene

V stiski niste sami

Socialno ogroženim ni potrebno plačevati za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Tako določa novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-K) iz leta 2009. Doplačila v tem primeru krije država.

 

Če že imate dopolnilno zavarovanje …

V kolikor sodite med socialno ogrožene in vam pripada tudi kritje zdravstvenih storitev iz državnega proračuna, lahko svoje dopolnilno zavarovanje Triglav Zdravje postavite v mirovanje. Izpolnite obrazec Zahtevek za mirovanje in nam ga pošljite s priloženo kopijo Odločbe do denarne socialne pomoči, iz katere je razvidno, da ste upravičeni tudi do kritja zdravstvenih storitev. Zavarovanje bo v mirovanju do datuma izteka odločbe.

Začasno mirovanje

V času mirovanja ne plačujete zavarovanja

Skladno s splošnimi pogoji vašega dopolnilnega zavarovanja lahko zaprosite za začasno mirovanje. V tem času ne plačujete dopolnilnega zavarovanja, prav tako vam dopolnilno zavarovanje ne velja. Dopolnilno zavarovanje lahko enostavno obnovite, ko razloga za mirovanje nimate več oziroma se avtomatsko obnovi, ko poteče potrdilo, na podlagi katerega je bilo mirovanje vzpostavljeno.

 

Kdaj lahko zavarovanje miruje?

Za mirovanje vašega dopolnilnega zavarovanja upoštevamo naslednje razloge: izguba statusa v obveznem zavarovanju, ponovna pridobitev statusa študenta, prostovoljno služenje vojaškega roka, pripor, prestajanje zaporne kazni, postanete socialno ogroženi (prejemnik denarne socialne pomoči s pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev).

 

Vzpostavite mirovanje

Za začasno mirovanje dopolnilnega zavarovanje izpolnite obrazec Zahtevek za mirovanje in nam ga pošljite s priloženim dokazilom, iz katerega je razviden razlog za mirovanje.

Pribitek na premijo

Za vsako leto brez dopolnilnega zavarovanja plačate več

Razmišljate, da bi dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenili šele čez nekaj let? Za vsako polno leto od 1.1.2006 brez dopolnilnega zavarovanja bo po njegovi sklenitvi skladno z zakonodajo vaša premija višja za 3 %. Skupno se lahko premija poviša za največ 80 %. Pravočasno sklenite zavarovanje in plačujte manj.

Več za zdravje

Včasih je dobro, da za svoje zdravje tudi sami kaj naredimo. Recimo preberemo nasvet ali pogledamo zanimiv pogovor.

Preberite več o sezonskih boleznih, poglejte zanimive spletne dogodke o pogostih težavah ali poiščite preverjen nasvet za preventivo.

Ker se skrb za zdravje začne, ko ste zdravi.

PREBERI VEČPogosta vprašanja

Obvezno zdravstveno zavarovanje stroškov zdravstvenih storitev, zdravil in medicinskih storitev ne krije v celoti, zato morate za obisk zdravnika, zdravljenje v bolnišnici, zdravila in druge zdravstvene storitve doplačati od 5 do 90 % njihove vrednosti. Z urejenim zavarovanjem Dopolnilno stroške doplačil zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti, prenesete na našo zavarovalnico.

Če se zavarujete v 30-ih dneh, odkar ste postali zavezanec za doplačila, vam bo zavarovanje začelo veljati že naslednji dan.

Če pa boste omenjeni 30 dnevni rok zamudili, vam bo dodeljena zakonsko določena čakalna doba treh mesecev, kar pomeni, da boste morali v tem obdobju doplačila za stroške zdravstvenih storitev plačevati sami.

Da bi se izognili trimesečni čakalni dobi, vam svetujemo, da sklenete zavarovanje Dopolnilno v roku enega mesecu po izgubi statusa.

V zvezi s trimesečno čakalno dobo je treba poudariti, da bo 1. 1. 2024  dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukinjeno oz. da se lahko po 20. 7. 2023 zavarovanje Dopolnilno sklepa le za določen čas do 1. 1. 2024. V primeru določitve trimesečne čakalne dobe, sklenitev zavarovanja Dopolnilno po 1. 10. 2023 ni več smiselna. 

Ob poteku statusa dijaka ali študenta, prvi zaposlitvi ali prijavi na Zavodu za zaposlovanje oziroma dopolnjenem 26. letu starosti, si na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije najprej uredite obvezno zdravstveno zavarovanje. Da pa bi se izognili doplačilom zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje  ne krije v celoti, vam svetujemo, da si pri nas čim prej uredite zavarovanje Dopolnilno.

Obveščam vas, da lahko skladno z novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, po 20. 7. 2023 zavarovanje Dopolnilno kot nov zavezanec za doplačila sklenete le za določen čas do 1. 1. 2024.

Če ste upravičenec do denarne socialne pomoči in ste hkrati upravičeni tudi do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, bo plačevanje te razlike prevzel proračun Republike Slovenije. Tako določa novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-K), sprejeta 1. 1. 2009. 

Od 1.11.2019 dalje poteka sistemska izmenjava podatkov s Centrom za socialno delo (CSD) kar pomeni, da zavarovancem ni potrebno več pošiljati odločb o pridobljeni pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev na Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, d.d. Zavarovanje bo v mirovanju do datuma izteka odločbe.

Po splošnih pogojih dopolnilnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja lahko na zavarovalnici ugodimo vaši zahtevi za začasno mirovanje zavarovanja Dopolnilno. V tem času zavarovanja ne plačujete. Polico lahko enostavno obnovite, ko razloga za mirovanje ne boste več imeli, oziroma bo avtomatsko obnovljena, ko poteče potrdilo, na podlagi katerega je bilo mirovanje vzpostavljeno.

Zavarovanje Dopolnilno lahko miruje zaradi naslednjih razlogov:

 • izguba statusa v obveznem zdravstvenem zavarovanju,

 • status študenta,

 • prostovoljno služenje vojaškega roka,

 • pripor,

 • prestajanje zaporne kazni,

 • upravičenost do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz proračuna RS (socialno ogroženi),

 • odhod iz RS/bivanje v tujini.

Izpolnite in podpišite Zahtevek za mirovanje police dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter ga skupaj z dokazili pošljite na e-naslov info@triglavzdravje.si ali na naslov Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška 10, 6000 Koper.

Pribitek na premijo je posledica pozne vključitve zavarovanca v dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Za vsako polno leto nezavarovanosti po 1. 1. 2006, se premija skladno z zakonodajo poviša za 3 %. Skupno povišanje premije lahko znaša največ 80 %.

Za duplikat svoje zavarovalne police nas prosimo pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 26 64 ali nam pišite na info@triglavzdravje.si.

Plačilni nalogi so na vaš naslov poslani do 10-tega v mesecu. Če do tega datuma plačilnega naloga ne prejmete, nas prosimo pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 26 64.

Prosimo, pokličite nas na brezplačno telefonsko številko 080 26 64 ali nam pišite na info@triglavzdravje.si in bomo preverili stanje.

Za obročno poplačilo odprtih obveznosti je potrebno podati pisno vlogo po pošti ali e-pošti ali z osebnim obiskom našega zastopstva. Na podlagi prejete dokumentacije sprejmemo odločitev in vam jo sporočimo. Vlogo nam ob posredovanju vaših osebnih podatkov lahko pošljete na naslov: TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper ali na elektronski naslov info@triglavzdravje.si ali jo oddate osebno na enem izmed zastopstev. Seznam zastopstev.

Za ureditev sklenitve zavarovanja nas lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 26 64, se obrnete na eno izmed naših zastopstev, ali ga enostavno sklenete prek naše spletne strani.

Obveščamo vas, da skladno z novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju od 20. 7. 2023 dalje ne morete več prekiniti dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, razen če niste več zavezanec za doplačila. Prehodi med zavarovalnicami niso več možni.

Za ureditev dvojnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja izpolnite zahtevek, ki ga najdete na spletni strani https://www.triglavzdravje.si/obrazci-in-vloge/ ali se obrnite na brezplačno telefonsko številko.

Če ste pridobili status študenta/dijaka lahko uredimo mirovanje vašega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Mirovanje zavarovanja pomeni, da vam za šolsko leto, ko imate status študenta, vendar ne dlje kot do dopolnjenega 26. leta starosti, ne bo potrebno plačevati zavarovalnih premij. Vlogo za mirovanje (obrazec) nam skupaj s potrdilom o šolanju pošljite na naslov TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper ali prek na elektronskega naslova info@triglavzdravje.si.

Trimesečna čakalna doba je zakonsko določena, v primerih:

 • če zavarovanja en sklenete v roku enega meseca od dne, odkar ste postali zavezani plačevati razliko med polno ceno zdravstvenih storitev in delom, ki ga krije obvezno zdravstveno zavarovanje, ali
 • če ne sklenete zavarovanja v roku enega meseca od prekinitve prejšnjega zavarovanja.

Čakalna doba pomeni, da boste tri mesece od sklenitve dopolnilnega zavarovanja ob obisku zdravnika sami krili delež stroškov zdravstvenih storitev, ki bi bili sicer pokriti iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Če sklenete dopolnilno zavarovanje po preteku enega leta od dne, ko postanete zavezani plačevati razliko med vrednostjo zdravstvenih storitev, pa so zavarovalne premije za vsako polno nezavarovano leto tri odstotke višje. Za izračun števila polnih nezavarovanih let se upoštevajo vsi dnevi po 1. 1. 2006, ko je bila zavarovana oseba zavezana plačevati razliko, vendar ni imela veljavnega dopolnilnega zavarovanja.

Seznam vseh poslovalnic najdete TUKAJ.

Spremembo lahko uredite na podlagi obrazca, ki ga skenirate in posredujete na elektronski naslov info@triglavzdravje.si ali ga pošljete na naslov: TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper.

Če v Sloveniji nimate več urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja, lahko na podlagi potrdila - Izpis obveznih zdravstvenih zavarovanj osebe uredimo prekinitev zavarovalne pogodbe. Potrdilo pridobite na pristojnem Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Na podlagi vaše vloge in izpisa bomo uredili prekinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Vlogo nam posredujte na naslov TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper ali prek na elektronskega naslova: info@triglavzdravje.si.

Če se za dalj časa odpravljate v tujino lahko uredimo mirovanje vašega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Vlogo za mirovanje nam skupaj z dokazilom o bivanju v tujini posredujte po obrazcu na naslov TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper ali preko na elektronskega naslova: info@triglavzdravje.si.

S 1. januarjem 2009 je pričela veljati novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-K), ki je prinesla pomembne spremembe za socialno ogrožene osebe po Zakonu o socialnem varstvu.

Zavarovanci oziroma po njih zavarovani družinski člani, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči in nimajo v celoti zagotovljenih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova, so od 1.1. 2009 dalje oproščeni plačila doplačil, t.j. razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, saj jim je plačilo razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev zagotovljeno iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.

Vsem našim zavarovancem, ki so upravičeni do plačila razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz proračunskih sredstev Republike Slovenije, pogodbe za dopolnilno zdravstveno zavarovanje mirujejo za obdobje veljavnosti odločbe Centra za socialno delo (CSD). Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev smo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije vzpostavili sistem izmenjave podatkov o izdanih odločbah Centrov za socialno delo. Podatke o pridobljeni pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev pridobivamo avtomatsko, kar pomeni, da nam odločbe Centra za socialno delo v primeru priznane pravice, ni več potrebno pošiljati. Zavarovanci, ki jim bo na osnovi pridobljenih podatkov urejeno mirovanje ali reaktivacija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, so o tem pisno obveščeni.

Za dodatne informacije nas lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 26 64.

Za preverbo in ureditev morebitnega podvojenega zavarovanja vas prosimo, da nas pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 26 64 ali nam pišete na info@triglavzdravje.si.

Za ureditev prekinitve zavarovanja potrebujemo pisno vlogo z navedenimi osebnimi podatki ter lastnoročnim podpisom. Vlogo nam lahko pošljete na naslov: TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper ali skenirano na elektronski naslov: info@triglavzdravje.si.

Skladno z novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju od 20. 7. 2023 dalje ne morete več prekiniti zavarovanja Dopolnilno, razen če niste več zavezanec za doplačila.

Za ureditev dvojnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja izpolnite zahtevek, ki ga najdete na spletni strani https://www.triglavzdravje.si/obrazci-in-vloge/ ali se obrnite na brezplačno telefonsko številko.

Spremembo lahko uredite na podlagi obrazca, ki ga skenirate in posredujete na elektronski naslov info@triglavzdravje.si ali pošljete na naslov: TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper.

Spremembo lahko uredite na podlagi obrazca, ki ki ga skenirate in posredujete na elektronski naslov info@triglavzdravje.si ali pošljete na naslov: TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper.

Za preverbo stanja odprtih postavk nas pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 26 64 ali nam pišite na info@triglavzdravje.si.

Zavarovanec mora sam podati vlogo za pridobitev pravice po vojnih zakonih na Upravni enoti (UE) stalnega bivališča. Upravna enota nas mora nato o priznanem statusu vojnega veterana obvestiti oziroma nam poslati zahtevek za spremembo plačnika. Samodejna prijava na podlagi odločbe ali brez nje ni možna v nobenem primeru. Če ste vlogo že podali, nas kontaktirajte na brezplačno telefonsko številko 080 26 64 ali elektronski naslov info@triglavzdravje.si in bomo zadevo podrobneje preverili.

Zahtevek nam lahko posredujete po pošti na naslov TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper ali po e-pošti ob posredovanju vaših identifikacijskih podatkov na naš elektronski naslov info@triglavzdravje.si.

Od 20. 7. 2023 dalje ne morete več prekiniti zavarovanja Dopolnilno, razen če niste več zavezanec za doplačila. Skladno z novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju bodo vse pogodbe o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanje 1. 1. 2024 razvezane po samem zakonu.

Zavarovanje Dopolnilno lahko v obdobju med 20. 7. 2023 in 1. 1. 2024 sklenete le, če postanete zavezanec za doplačila. V tem primeru se zavarovanje Dopolnilno sklene za določen čas do 1. 1. 2024.

Če zavarovanje Dopolnilno sklepate po 20. 7. 2023 in vam zavarovalnica določi tudi trimesečno čakalno dobo, potem sklenitev zavarovanja Dopolnilno po 1. 10. 2023 ni več smiselna.

Brošure in dokumenti

 • Dokument z informacija o zavarovalnem produktu Dopolnilno.pdf 0,33 mb
  PRENESI
 • Splošni pogoji dopolnilnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja - ZZ11.pdf 0,13 mb
  PRENESI